Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi - 06.07.2019

W pogodny, ciepły wieczór pierwszej soboty lipca zgromadziliśmy się licznie na nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi. Przybyłych pielgrzymów, gości i parafian powitał ks. Piotr Gwóźdź: „Poprzez ofiarowaną modlitwę i Komunię Świętą wynagradzającą “Włączamy się do modlitewnego szturmu, by Maryja była bardzie znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. By wyciągać ciernie raniące Jej Niepokalane Serce.”


Podziękował za przybycie i zaprosił do wspólnej modlitwy. Najświętszą Ofiarę sprawowali: ks. Piotr Gwóźdź, ks. Piotr Pasek oraz ks. Adrian Fyda.

W homilii ks. Piotr Gwóźdź skupił się na przekazie małych wizjonerów z Fatimy, dotyczącym wizji piekła, która została przedstawiona dzieciom w bardzo realistyczny sposób.

Bóg przypomniał o istnieniu piekła, abyśmy nie żyli w fikcji i byśmy nie wpadli w pułapkę zła, w niewolę grzechu. Realność piekła i działania osobowego zła, to prawdy niepopularne i niewygodne dla współczesnego człowieka zanurzonego w tym co doczesne, żyjącego wg własnego pomysłu, dla którego wyznacznikiem postępowania jest własna wygoda, komfort i dobre samopoczucie.

Dzieci w Fatimie widziały upadek dusz biednych grzeszników. Wystawiono je na to przeżycie, aby lepiej zrozumiały potrzebę składania Bogu ofiar oraz modlitwy za nawrócenie grzeszników. Aby ukazać im drogę zbawienia i ratunek dla świata.


W tym kontekście ks. Gwóźdź zapytał: Czy jesteśmy świadomi obecności i działania zła? Czy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i niebezpieczeństwa, gdy trwamy w stanie grzechu? Czy dostrzegamy prawdziwy obraz życia i świata, a zwłaszcza konsekwencje naszych czynów i dokonywanych wyborów?

Po Mszy św. z kościoła wyruszyła procesja. Do modlitewnej wspólnoty dołączył ks. Dariusz Borek. Przesuwając różańcowe paciorki towarzyszyliśmy Maryi w Tajemnicach Radosnych. Rozważania prowadził ks. Piotr Gwóźdź. Modlitwę prowadzili kapłani oraz przedstawicielki Róż Różańcowych.


ZWIASTOWANIE

Nazaret – niewielka miejscowość położona w pogańskiej Galilei, na peryferiach rzymskiego imperium. Pogardzana, nie ciesząca się dobrą sławą. Ale właśnie tam Bóg upatrzył sobie i przygotował „pełną łaski”, która stała się Matką Bożego Syna, najpiękniejszą wśród pięknych.

Bóg wybiera to co małe w oczach świata. Widzi każdy najmniejszy dobry gest, każdy odruch miłości, skromność i prawość, posłuszeństwo i pokorę. Dostrzega w nas pragnienie Jego łaski.

Niepokalane Serce Maryi, wyproś mi łaskę prawdziwej pokory i nieustannego pragnienia Boga.


NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

„A skądże mi to, że Matka Pana mojego przychodzi do mnie?”

Jeśli zaufam Panu, nawet niemożliwe staje się możliwe, a niezrozumiałe zrozumiałe. Jeśli Mu wszystko zawierzę, to na pewno dotrę szczęśliwie do celu.

Niepokalane Serce Maryi, ucz mnie zawierzenia, że spełniają się wszystkie „słowa powiedziane mi od Pana”.


NARODZENIE PANA JEZUSA

Tajemnica Betlejem uczy nas dostrzegania obecności Boga tam, gdzie byśmy się Go nie spodziewali, także w ludzkiej biedzie nie tylko tej materialnej ale i duchowej. Jezus położony w żłobie uczy, że Bóg schodzi najniżej, byleby tylko odnaleźć człowieka.

Niepokalane Serce Maryi, ucz mnie wybierania zawsze drogi miłości, która nie baczy na uniżenie się, ale potrafi z pokorą pochylić się nad każdą biedą. Wtedy zrozumiem Betlejem.


OFIAROWANIE PANA JEZUSA

Symeon i Anna dostąpili spotkania obiecanego Mesjasza. Posłuszni Duchowi Świętemu, sprawiedliwi i pobożni, mieli również tę łaskę, aby rozpoznać i uznać w Nim obiecanego Zbawiciela.

Niepokalane Serce Maryi, ucz mnie rozpoznawania znaków czasu i każdego przejawu działania w moim życiu Ducha Świętego.


ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

Maryja i Józef trzy dni szukali Jezusa. Szukali Go z bólem serca.

„Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w bym, co należy do mego Ojca?” - Maryja i Józef nie zrozumieli odpowiedzi Jezusa.

I my często nie potrafimy znaleźć odpowiedzi na wiele naszych „dlaczego?” I nie szukajmy ich na siłę. Szukajmy Jezusa. W naszych doświadczeniach, zmaganiach, cierpieniach, próbujmy odnajdywać jedynie Jego obecność.

Niepokalane Serce Maryi, ucz mnie nieustannie poszukiwać Jezusa i czynić to wytrwale i z wielką ufnością, że On zawsze na mnie czeka.

Po powrocie do kościoła kapłan udzielił zebranym błogosławieństwa, a następnie został odśpiewany Apel Jasnogórski. Po zasłonięciu Obrazu wszyscy udali się w pielgrzymce dziękczynno – błagalnej za ołtarz.