Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi - 03.08.2019

„Bóg chce wprowadzić na świecie cześć mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu”. Słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do s. Łucji powitał ks. Tadeusz Cetera uczestników sierpniowego Nabożeństwa Wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi. Mówiąc o powtarzających się ostatnio w naszym kraju aktach profanacji znaków religijnych, w tym Wizerunku Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, zaprosił do wspólnej modlitwy wynagradzającej.

Najświętszej Ofierze przewodniczył ks. Adrian Fyda, koncelebrowali: ks. Piotr Gwóźdź, ks. Marek Prus oraz ks. Tadeusz Cetera.


W homilii ks. Adrian Fyda mówił o Słowie Bożym zapisanym na kartach Ewangelii. Słowie Miłości, które przekracza wszelkie granice, które działa i które przemienia. Ważne jest, aby jak Maryja, przyjąć to Słowo, strzec je i zachowywać w swoim życiu. Aby nie odkładać Słowa Bożego, nie bagatelizować i nie lekceważyć.

Być uczniem Chrystusa to znaczy iść pod prąd współczesnego świata, nie szukając zaspokojenia własnych potrzeb ani ludzkiego uznania, ale tylko woli Bożej i prawdziwego dobra bliźnich. Przykładem radykalnej wierności Chrystusowi jest męczeństwo św. Jana Chrzciciela, który zapłacił życiem za umiłowanie prawdy i odrzucenie wszelkich kompromisów. Ks. Adrian zachęcał, abyśmy pokochali to co w nas jest słabe i zaprosili Jezusa do swojej bezsilności. Wtedy otrzymamy Jego moc, której potrzebujemy. Maryja, Panna wierna, niech napełnia odwagą nasze serca i pobudza nas do wysiłku na drodze ewangelicznej wierności. Przez Jej wstawiennictwo prośmy, żebyśmy pozwolili Słowu Boga w nas zamieszkać.


Po Mszy św. uczestniczyliśmy w modlitwie różańcowej i procesji światła do Ogrodu Różańcowego „Zawierzenia Maryi”. Figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli na ramionach przedstawiciele Róż Różańcowych oraz Rady Duszpasterskiej.

Rozważając Tajemnice Chwalebne, Maryi - Królowej męczenników i wyznawców wiary - powierzaliśmy trudy naszego życia. Rozważania prowadził ks. Adrian Fyda. Modlitwie przewodniczyli kapłani oraz dzieci. Po powrocie do kościoła i błogosławieństwie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, a następnie wszyscy udali się w pielgrzymce wiary za ołtarz.

Na zakończenie ks. Tadeusz Cetera podziękował kapłanom, pielgrzymom i parafianom za wspólną modlitwę. Zaprosił na wrześniowe nabożeństwo wynagradzające oraz na odpust ku czci Narodzenia NMP.