Urodziny Matki Bożej - 08.09.2019

Wbrew wszelkim prognozom niedzielny poranek 8 września powitał nas pogodnie i świeżo. Wszak to uroczystość Narodzenia NMP, główny odpust w Gosprzydowej. Dzień szczególny, w którym Matka Boża przyjmuje urodzinowych gości i zwykle obdarza dobrą pogodą:)

Od rana we Mszach św. uczestniczyli nie tylko parafianie. Wyraźnie widać, że jest nas więcej w kościele, sporo obcych twarzy. Starsi i młodzi, przychodzący o własnych siłach i z pomocą innych.

Pielgrzymi na kolanach obchodzą ołtarz, w skupieniu trwają na modlitwie przed odsłoniętym cudownym Obrazem. W niejednym oku błyszczy łza. Wdzięczność, błaganie, nadzieja…


Tu serce wypowiada wszystko – radość spełnionych próśb, tęsknotę oczekiwania, ból niezrozumienia, żal rozstania. Matka wysłucha, zrozumie, pocieszy…

Wielu z zaciekawieniem wstępuje do Ogrodu Różańcowego, gdzie przybyło sporo nowych obiektów. Wczoraj święciliśmy źródełko i fontannę, dziś zostaną pobłogosławione kapliczki części Chwalebnej Różańca św. Wewnątrz kapliczek piękne obrazy rzeźbione w lipowym drewnie. W nich zamknięty pomysł artysty, pragnącego skierować myśli człowieka ku Bogu, ku niebu. Wokół urokliwy krajobraz skąpanej w słońcu doliny Uszwicy i błękit nieba przyozdobiony lekkimi chmurkami. I delikatna melodia pieśni maryjnej wygrywana przez orkiestrę dętą. Klimat modlitwy, uwielbienia Boga i dziękczynienia za dar Matki Bożej.

Kulminacją świętowania jest uroczysta suma odpustowa przy ołtarzu polowym. Najświętszą Ofiarę celebrowało sześciu kapłanów. Przewodniczył nasz rodak, pracujący w archidiecezji wrocławskiej ks. Paweł Machał, obchodzący w tym roku srebrny jubileusz kapłaństwa. Wraz z Jubilatem Mszę św. celebrowali: ks. Marcin Kokoszka - Ekonom Diecezji Tarnowskiej, ks. Adam Sroka – profesor tarnowskiego seminarium, rodacy: ks. Piotr Pasek i o. Jerzy Bakalarz OP oraz gosprzydowski Proboszcz ks. Tadeusz Cetera.


Śpiew prowadził p. organista i Ludowy Zespół Gosprzydowianie. Liturgię uświetniła orkiestra dęta z Gnojnika. We Mszy św. uczestniczyli strażacy z pocztem sztandarowym oraz dziewczęta z DSM. Dzięki radiowemu przekazowi obrazu i dźwięku na telebim, łączność z ołtarzem mieli uczestnicy uroczystości pozostający w kościele.

Na początku ks. Tadeusz Cetera powitał kapłanów, szczególnie ciepło księży rodaków, którzy przybyli na odpust do rodzinnej parafii, aby wraz z ks. Pawłem dziękować Matce Bożej za 25 lat kapłaństwa. Podziękował za przyjęcie zaproszenia i dar wspólnej modlitwy oraz obfitość Bożego Słowa ks. dr Marcinowi Kokoszce, a także ks. Adamowi Sroce, który również wczoraj gościł w naszej parafii i prowadził liturgię pierwszosobotniego nabożeństwa.

Ks. Proboszcz pozdrowił też licznych pielgrzymów i parafian. Podkreślił, że to dzień szczególny dla wszystkich czcicieli Matki Bożej, która sobie to miejsce wybrała i od blisko 400 lat króluje w cudownym Wizerunku Pani Gosprzydowskiej. My dziś chcemy wołać: bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas! Matko, Matko, bądź z nami w każdy czas. Chcemy wynagradzać zniewagi, jakie są wyrządzane Jezusowi Maryi, pragniemy Jej oddać nasze rodziny i wspólnoty parafialne i wraz z Nią podążać ścieżkami codziennego życia. W sposób szczególny powierzamy Bogu kapłańską drogę naszego Rodaka ks. Pawła. Modlitwą obejmujemy też wszystkich zaangażowanych w dzieło budowy Ogrodu Różańcowego.


W homilii ks. dr Marcin Kokoszka mówił o otwartości Maryi na działanie Ducha św. To Ona uczy życia w mocy Bożego Ducha.

Do Gosprzydowej chętnie powracamy, serca wielu związane jest z obrazem Matki Bożej, która w pięknej, drewnianej świątyni od wieków na nas spogląda. Ona wskazuje na Jezusa, uczy ufności i zawierzenia. To przez Jej ręce upraszamy u Boga niezliczone łaski – zdrowie dla dziecka, dar potomstwa, pomoc w operacji, zgodę w rodzinie.

Ks. Prof. zwrócił uwagę na piękno naszego zabytkowego kompleksu kościelnego – świątyni, placu przed kościołem z łodzią św. Franciszka i zaproszeniem na żaglu do przyjmowania prezentów Ducha św.

Docenił pomysł powstającego Ogrodu Różańcowego. Ta nowa inicjatywa to urokliwe miejsce modlitwy, uświęcenia, odpoczynku, na którym można rozważać tajemnice życia Maryi i Jezusa, ale też pospacerować i być dumnym z tego miejsca. A gdy zmęczymy się wędrowaniem po różańcowym wzgórzu, sił możemy zaczerpnąć u źródła, ugasić pragnienie i odpocząć przy fontannie, w cieniu młodych drzew.


Ks. Prof. podkreślił, że ks. Proboszcz Tadeusz odkrywając to piękne miejsce, tworząc jego plan, projektując układ i realizując wraz z parafianami poszczególne etapy budowy, z całą pewnością był przepełniony tchnieniem Bożego Ducha.

Dziś poświęcimy płaskorzeźby tajemnic Chwalebnych, bo to jest cel naszego życia – zjednoczenie z Bogiem i chwała nieba. Owoc naszego życia chcemy ofiarować Bogu. Ks. Kokoszka życzył, aby powstające dzieło doprowadzić do końca, aby ono owocowało rozwojem pobożności, miłości do Boga i Matki Bożej.

Zachęcał, aby otwierać się na Boże Słowo zapisane w Ewangelii, ale też na wskazówki, jakie otrzymujemy od Maryi, patrząc na Jej życie, spoglądając w Jej dobre, Matczyne oczy. Aby ten głos usłyszeć, wyjść z kręgu egoizmu i zrobić coś dobrego. Poświęcić czas dla najbliższych, z kimś dobrze porozmawiać, przebaczyć, odnowić relacje, przeprosić. Głos Boży w naszym sercu jest, nie wolno go zagłuszać, nie wolno być obojętnym. To Duch św. pozwala nam odkrywać predyspozycje, talenty, plany i dary. Każdy wg swojego wieku i stanu jest powołany do spełniania określonych zadań, do pełnienia Bożej woli. Maryja pokazuje, że człowiek otwarty na działanie Ducha św. jest zdolny do wypełniania Bożej woli, ale przede wszystkim potrafi odkrywać tę Bożą wolę dla siebie, bliźnich, dla Kościoła. Przepełniony Bożą mocą jest człowiekiem, który niesie dobro.


Nawiązując do kapłańskiego jubileuszu ks. Pawła, ks. Prof. podkreślił, że Pan Bóg powołuje. Że przed kilkunastu, kilkudziesięciu laty było to wyróżnienie, duma i zaszczyt dla rodziny i parafii. Gratulując Jubilatowi odwagi i wiernej wytrwałości przypomniał, że ks. Paweł wychodząc z tej ziemi zabrał ze sobą miłość do Matki Bożej, która zna wszystkie troski i nie opuszcza w potrzebie.

Jubileusz jest okazją, aby za każde dłonie kapłańskie dziękować i prosić o nowe powołania oraz o otwartość i gotowość młodych ludzi do odważnego przyjęcia Bożego wezwania „pójdź za Mną”.

Po Komunii św. kapłani i asysta udali się procesyjnie w kierunku kapliczek różańcowych. Ks. Marcin Kokoszka odmówił modlitwę błogosławieństwa i dokonał ich poświęcenia.

          

      

Następnie kwiaty i życzenia na ręce Jubilata złożyli przedstawiciele dzieci oraz Rady Parafialnej: „Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Niech nagrodą za Twój trud będzie życzliwość o wdzięczność ludzi, którym służysz na co dzień. Niech Chrystus, któremu zaufałeś będzie zawsze przy Tobie, a Matka Boża Gosprzydowska niech ma Cię w swojej opiece.” [pełny tekst życzeń]

Ks. Paweł podziękował za życzliwe przyjęcie na rodzinnej ziemi, za piękną uroczystość, kwiaty i życzenia. Swoją wdzięczność skierował ku Bogu Najwyższemu, za dar życia, powołania, za rodziców, rodzeństwo i najbliższych. Opowiedział o swojej drodze do kapłaństwa. Dziękował kapłanom pracującym w Gosprzydowej, księżom rodakom, wychowawcom i nauczycielom oraz profesorom we wrocławskim seminarium. Potwierdził, że ma szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Gosprzydowskiej, że w swoim pokoju ma obraz Gosprzydowskiej Pani i Jej powierza swoją teraźniejszość i przyszłość. Na zakończenie swojego wystąpienia wypowiedział słowa osobistego oddania się Matce Bożej.


W tym momencie ks. Proboszcz podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie i uświetnienie uroczystości odpustowej. Wyraził szczególną wdzięczność p. Czesławowi Gaździe z Gnojnika za wykonanie pięknych płaskorzeźb tajemnic różańcowych i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w adoracji i procesji.

Po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu barwny orszak procesyjny, prowadzony przez krzyż wyruszył w kierunku świątyni, podążając dostojnie w rytm melodii „Twoja cześć, chwała” wygrywanej przez orkiestrę dętą z Gnojnika. Po przybyciu do kościoła został odśpiewany hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, a następnie ks. Jubilat pobłogosławił zgromadzonych Najświętszym Sakramentem. Przy dźwięku fanfar został zasłonięty obraz Matki Bożej, a po skończonej uroczystości wiele osób pozostało w kościele na modlitwie. Ustawiła się też długa kolejka podążających w pielgrzymce wiary za ołtarz.


Po nabożeństwie, na bogato zaopatrzonych kramach można było nabyć kolorowe zabawki, odpustowe cukierki i piernikowe serca, a z samochodu – chłodni Torciki Urodzinowe Matki Bożej. Pięknie udekorowane, pyszne ciasto z owocowym kremem i bitą śmietaną przygotowała gratis cukiernia Poezja, a ofiary składane na „torcikowym” stoisku zasiliły konto budowy Ogrodu Różańcowego. Dziękujemy!


Galeria fotografii I

Foto: Ewa Prus

Galeria fotografii II

Foto: Jerzy Bakalarz OP