Spotkanie uczestników Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę - 22.09.2019

Eucharystia, uwielbienie, śpiew i taniec były treścią spotkania uczestników Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Tym razem pielgrzymów gościła Gosprzydowa.

W niedzielę 22 września do naszej parafii przyjechali ludzie z trzech dekanatów: brzeskiego, szczepanowskiego i czchowskiego, którzy tworzyli grupę ósmą św. Stanisława biskupa i męczennika. Przybyli, aby razem się modlić, wspominać, aby wspólnie spędzić czas.

Niektórzy musieli skorzystać z pomocy GPS-a, aby tu trafić. Dla wielu było to pierwsze spotkanie z Matką Bożą Gosprzydowską.


Ks. Tadeusz Cetera serdecznie powitał wszystkich Gości. „Jesteśmy w miejscu, które szczególnie upodobała sobie Matka Boża. W łaskami słynącym obrazie jest tu obecna od blisko 400 lat.” Ks. Proboszcz podziękował za przyjęcie zaproszenia i dar wspólnej modlitwy. „Tego dziś potrzebuje świat – odważnego świadectwa, przykładu życia, waszej radości i entuzjazmu.”

W sposób szczególny ks. Cetera powitał i podziękował za obecność PP. Eli i Tadeuszowi, którzy co roku w Proszowicach podejmują obiadem kilkudziesięciu pielgrzymów.

Najświętszą Ofiarę przy ołtarzu polowym w Ogrodzie Różańcowym „Zawierzenia Maryi” sprawowali: ks. Łukasz Poloniaszek – przewodnik grupy 8, ks. Piotr Gwóźdź – wikary z Uszwi oraz ks. Tadeusz Cetera – proboszcz z Gosprzydowej. W liturgii uczestniczyli: diakon Kacper Kania oraz klerycy -Jan Kurek i Filip Ciura.

W homilii ks. Tadeusz Cetera mówił o obecności Matki Bożej w życiu każdego człowieka. Wspominał intencje, z jakimi pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę, nasze obawy, nadzieje i doświadczenia z pielgrzymiego szlaku.


Maryja towarzyszy nam w chwilach radosnych i trudnych. Wskazuje drogę do Jezusa, uczy ufności i zawierzenia. Wzywa do modlitwy, pokuty i nawrócenia, do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Cicha, pokorna, dyspozycyjna, wierna w codziennych, małych zobowiązaniach, swoim życiem pokazuje jak z mocą i odpowiedzialnością wypełniać osobiste wielkie i małe zadania. Wskazując przykład św. Jana Pawła II ks. Proboszcz podkreślił wartość modlitwy różańcowej, która w swojej prostocie zawiera siłę i pomaga w pokonywaniu codziennych trudności. Rozważając tajemnice różańcowe, dostrzegamy podobieństwo Jej życia do naszego. A od Tej, która do końca zawierzyła, uczymy się pokornego przyjmowania Bożej woli i wiernego wypełniania codziennych obowiązków. Patrząc na Maryję doświadczamy realnej służby, otwartości na troski innych, cierpliwego czekania i wsłuchiwania się w głos Boży.

Maryja, całym swoim życiem wskazuje na Jezusa: „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam Syn powie”. Ona nie domaga się pierwszeństwa, nie czeka na hołdy i uwielbienie. Wręcz przeciwnie – pozostaje zawsze z boku. Cicha i pokorna towarzyszy Synowi aż po krzyż. Uczestniczy w cierpieniu Chrystusa, raduje się Jego zwycięstwem nad śmiercią, wraz z Apostołami doznaje umocnienia Duchem Świętym, a po zakończeniu ziemskiego życia – radości życia wiecznego.


Dana nam za Matkę nieustannie wskazuje na Chrystusa, bo tylko w Bogu człowiek zaspokoi wszelkie tęsknoty, znajdzie spokój i autentyczną radość.

Dziś, kiedy osłabił się tradycyjny przekaz wiary, a chrześcijaństwo „niedzielne” nie wytrzymuje potrzeba autentycznych świadków Chrystusa. Wiara jest nierozdzielna z miłością, zdolnością do przebaczenia, do służby. Tej więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem, przebaczającej, przygarniającej, służącej doświadczaliśmy w czasie 9 – dniowych rekolekcji „w drodze”. I doświadczamy jej dzisiaj we wspólnocie pielgrzymów. Pozostając w adoracji i uwielbieniu Chrystusa, dajmy się napromieniować Jego miłością, dzielmy się nią w naszej codzienności.

Po Komunii św. modlitwę uwielbienia prowadziła pielgrzymkowa schola: Renata, Ola, Mariola, Ola, Ewa, Adela, Justyna, Jurek i Ewa.

W tym czasie Karolina i Justyna przekazały pp. Eli i Tadeuszowi z Proszowic pamiątkowy obraz gosprzydowskiego kościoła oraz kopię cudownego obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej, jako wyraz wdzięczności za wieloletnią troskę o pielgrzymów.


Przed rozesłaniem ks. Łukasz Poloniaszek – przewodnik grupy ósmej podziękował za zorganizowanie spotkania. „Już w trzecim dniu pielgrzymowania ks. Tadeusz Cetera otworzył gościnne progi swojej parafii i zaprosił na spotkanie popielgrzymkowe do Gosprzydowej.”

Przewodnik przypomniał, że to wyjątkowe miejsce przed laty wybrała dla siebie Maryja i stąd rozlewa szczególne łaski. Dziś mocno rozwija się Jej kult, przybywają tu pielgrzymi, powstaje Ogród Różańcowy, urokliwa i spokojna okolica sprzyja wyciszeniu i modlitwie. Korzystając z tej przestrzeni modlitwy otwieramy swoje serce przed najlepszą z Matek, kierujemy nasze oczy ku Jasnogórskiej Pani, powierzając wszystkich pielgrzymów, a szczególnie zmarłego przed dwoma dniami Jerzego – męża p. Marii z sekretariatu grupy 8 św. Stanisława.


Po zakończeniu nabożeństwa ks. Proboszcz zaprosił do parafialnego ogrodu na chrześcijańską biesiadę. Kuchnią zarządzały Magda, Ewelina, Agnieszka, Ewa, Dorota i Małgosia, służbę przy grillu przejęli porządkowi, o stoły dbali młodzi ludzie z Grupy Apostolskiej. Klerycy zachęcali do tańca, najpierw angażując do zabawy najmłodszych uczestników spotkania. A gdy na podwórku pojawiły się zwierzątka – biegające w kółko małe osły, tańczące kaczuszki i wesołe wróbelki, zza stodoły wyjrzały ciekawskie baranki, zwykle cieszące się swoim towarzystwem, chętnie przyłączyły się do zabawy i do degustacji. Zabawa była znakomita, a w radosne tańce i pląsy dali się wciągnąć młodsi i starsi uczestnicy spotkania.

Korzystając z pięknej pogody niektórzy udali się na spacer do Ogrodu Różańcowego. Zachwyceni urokliwą okolicą podziwiali powstałe niedawno obiekty: kapliczki różańcowe, źródełko z fontanną, miejsce spotkania Dzieci Fatimskich z Aniołem. Inni, wędrując drogą w kierunku „Góry Przemienienia”, napotkali całe kolonie borowików i kozaków. I tak przy radosnym śpiewie, tańcach, spacerach i rozmowach szybko upłynęło niedzielne popołudnie.

Gdy słońce schowało się za górą, wszyscy udali się do kościoła. Na apel dojechali parafianie i rodziny pielgrzymów. Przy dźwięku fanfar został odsłonięty łaskami słynący obraz Matki Bożej.


Krótką medytację i modlitwę poprowadził przewodnik, ks. Łukasz Poloniaszek. „Patrząc w zatroskane oblicze Gosprzydowskiej Pani , w Jej smutne oczy spoglądające z czułością na swoje dzieci, łączymy się duchowo z Jasną Górą. Powierzmy Maryi swoją teraźniejszość i przyszłość. W ciszy wypowiedzmy skrywane w sercu pragnienia, nadzieje, wyraźmy naszą wdzięczność…”

Po odśpiewaniu Apelu „Maryjo Królowo Polski” i błogosławieństwie wszyscy udali się na kolanach w pielgrzymce wiary za ołtarz.

Na zakończenie ks. Tadeusz Cetera podziękował za wspólnotę modlitwy i radość spotkania. Krótko przedstawił historię kościoła, obrazu Maryi z Dzieciątkiem i kultu Matki Bożej jaki od wieków tu rozkwita. Opowiedział o podejmowanych ostatnio działaniach i planach na przyszłość. Przybliżył związki Gosprzydowej z Niepokalanowem i Fatimą i zachęcił do przybywania do gosprzydowskiego sanktuarium.

Jako pamiątkę z tego miejsca pielgrzymi otrzymali „Mały Przewodnik po kościele parafialnym św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej.”