X Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich - 28.09.2019

Rozeszli się uczniowie
we wszystkie świata strony.
Dobrą Nowinę nieśli
wioskom, narodom i miastom.
Ludzi były miliony,
a uczniów było dwunastu…

Eucharystią w tarnowskiej katedrze rozpoczęło się X Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich „Co słyszycie na ucho, głoście na dachach.” Najświętszej Ofierze przewodniczył ks. abp Stanisław Budzik – metropolita lubelski. Koncelebrowali: bp Andrzej Jeż, abp Henryk Nowacki, bp Leszek Leszkiewicz oraz kilkudziesięciu kapłanów.


W Forum wzięło udział ok. 400 uczestników, również przedstawiciele naszej parafii.

Po Mszy św. była sesja naukowa , której tematyka skupiała się wokół zagadnienia „Media w służbie ewangelizacji.” Głównym przesłaniem wykładów było ukazanie sposobów wykorzystania cyberprzestrzeni, dla doprowadzenia odbiorcy do spotkania z Bogiem i promocji dobra. Wykładowcy podkreślali wartość pełnej, rzetelnej informacji oraz konieczność sięgania do współczesnych narzędzi komunikacji.


Aby skutecznie docierać z Dobrą Nowiną do ludzi, potrzeba wyjść poza mury świątyń. Wspólnota nie może się izolować, zamykać, celebrować własnych smutków i frustracji. Najlepszą formą ewangelizacji jest dialog, komunikacja ze światem. Kościół to otwarty wieczernik, spełniający misyjny nakaz Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie”. Trzeba wykorzystywać istniejące narzędzia i znaleźć odbiorcę tam, gdzie jest on najczęściej. Tego ducha w Kościele Tarnowskim zaszczepił przed 25 laty ówczesny Biskup Ordynariusz Józef Życiński, z którego inicjatywy powstało Diecezjalne Radio Dobra Nowina oraz Tarnowski Gość Niedzielny.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż podziękował za aktywne uczestniczenie w życiu wspólnot i zachęcił do podejmowania nowych inicjatyw ewangelizacyjnych w parafiach.