Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi - 05.10.2019

„Odmawiajcie codziennie różaniec” - to prośba Maryi wyrażona 13 października podczas ostatniego objawienia w Fatimie, podczas którego Maryja objawiła światu, że jest Matką Bożą Różańcową. A Siostra Łucja podkreślała, że gdyby to nie była ważna sprawa, to Matka Boża by tak często nie ponawiała swej prośby - tymi słowami powitał ks. Tadeusz Cetera parafian i pielgrzymów na ostatnim w tym roku Nabożeństwie Wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi. W sposób szczególny podziękował za obecność, dar wspólnej modlitwy i wszelką życzliwość kapłanom przybyłym do Gosprzydowej – o. Andrzejowi Laskoszowi z Torunia i ks. prał. Józefowi Górce z Poręby Spytkowskiej.


W pierwszą sobotę października Nabożeństwo Wynagradzające prowadził o. Andrzej Laskosz CSsR. Kustosz sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu w homilii podkreślał, jak ważna w życiu człowieka jest rozmowa z Bogiem i przebywanie w bliskości Jezusa. Zwracając się do parafian i pielgrzymów przypomniał wezwanie jakie Maryja skierowała do świata przez Dzieci Fatimskie.

Pierwsze, to prośba o codzienną modlitwę różańcową. Obserwujemy obecnie ogromny kryzys modlitwy. Biskup na wizytacji pytał dzieci przygotowujące się do I Komunii św. o modlitwę z rodzicami. Żadne na 20 nie podniosło ręki. A jak jest w twojej rodzinie?

Wspólna modlitwa jednoczy, daje siłę do pokonywania przeciwności życiowych. Uczy wzajemnego szacunku, wybaczania. To potężny oręż w walce ze zniechęceniem, pustką, wypaleniem. To wreszcie płaszczyzna bycia razem, wspólnego decydowania, dialogu. Nie rezygnujcie z rodzinnej modlitwy. Niech ojcowie czują że są wezwani, by być pierwszymi kapłanami w domowym Kościele – zachęcał o. Laskosz.


Druga prośba Maryi to wezwanie do nawrócenia. Dziś na zachodzie kapłani nie zasiadają do konfesjonału. Ze świadomości człowieka usunięta została potrzeba oczyszczenia w sakramencie pokuty. W zrelatywizowanym świecie wielu uważa, że nie ma grzechu, nie ma też potrzeby przystępowania do spowiedzi. Stąd nieuporządkowane życie małżeńskie, rodzinne, ucieczka w nałogi, pozorne wypełnianie pustki przyjemnościami tego świata. Stąd brak zaufania, zwątpienie, niezadowolenie. „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali” wołał św. Jan Paweł II do młodzieży. Maryja puka do naszych serc. Prosi o nawrócenie i pokutę. Jak dobra, zatroskana Matka wskazuje drogę do prawdziwego szczęścia, do Jezusa. Słuchaj słów Jezusa – nawet najtrudniejsze węzły możesz rozwiązać modlitwą i postem.

Popatrz na swoje życie wewnętrzne. Czy ono jeszcze trwa? Czy wygoda, komfort, dostatek nie unicestwiły w tobie ducha? Zmieniaj swoje życie. Zadbaj o zdrowie wewnętrzne, duchowe. Czy Twoje serce jest otwarte na Pana Boga? - pytał Redemptorysta z Torunia.


I trzecia prośba Maryi - wezwanie do pokuty. Dziś ludzie nie chcą pokutować. Odrzucają Bożą naukę, rezygnują z Jego Przykazań. Chcą żyć tak, jak im świat podpowiada. Pomija się milczeniem temat odpowiedzialności, kary, piekła. A w Ewangelii wielokrotnie Jezus powtarza, że istnieje piekło. Również Maryja Dzieciom Fatimskim pokazała straszliwą rzeczywistość piekła, w której znajdują się dusze biednych grzeszników. Potrzeba pokuty i nawrócenia, potrzeba modlitwy i wynagrodzenia za zniewagi i grzechy. Potrzeba spojrzenia w swoje serce i odpowiedzi na pytanie: Czym ja zasmuciłem Matkę Najświętszą?

Ile jest sytuacji, gdy uciekamy od Jezusa. Maryja puka do naszych serc, abyśmy się opamiętali. Ona chce, byśmy codziennie dokonywali nawrócenia. Ona prowadzi nas do Jezusa. Ojcowie, bądźcie kapłanami waszych ognisk domowych. Klękajcie wspólnie do pacierza, odmawiajcie różaniec. Dbajcie o niedzielną Eucharystię. Rozbudzajcie miłość do Chrystusa. Niech wasze serca tęsknią do codziennej Eucharystii. Dokonujcie codziennego nawrócenia, czyńcie pokutę.

Dawajcie coś więcej od siebie, dla swojego i innych nawrócenia po to aby zdobyć cel ostateczny – życie wieczne – wołał o. A. Laskosz.


Po Mszy św. o. Andrzej Laskosz poprowadził procesję do powstającego Ogrodu Różańcowego „Zawierzenia Maryi”, w którym przed niespełna miesiącem zostały poświęcone kapliczki części chwalebnej Różańca św. W modlitwie licznie uczestniczyli parafianie i pielgrzymi, ofiarując ten sobotni chłodny i deszczowy wieczór Bożej Rodzicielce.

Po powrocie do kościoła i modlitwie Apelem Jasnogórskim: „Jestem, pamiętam, czuwam” kapłani udzielili zgromadzonym błogosławieństwa, a następnie wszyscy udali się w pielgrzymce wiary za ołtarz.

O. Andrzej Laskosz już po raz kolejny modlił się przed obliczem Gosprzydowskiej Pani. Zachwycony żywą wiarą jaką tu odnalazł, liczną obecnością dzieci oraz pięknem kościoła i bogatą jego historią, chętnie tu przybywa. Docenił podjętą przed dwoma laty inicjatywę budowy ogrodu różańcowego. Zachęcił do pielęgnowania wiary i trwania przy Chrystusie i Maryi, w tym miejscu, które Ona sobie przed wiekami wybrała i tutaj z nami jest. Ale żeby ono tętniło życiem, trzeba żebyście wy, którzy jesteście strażnikami, wraz z Księdzem Proboszczem kustoszami tego sanktuarium, byście tutaj często bywali. Nie tylko od większych dzwonów. Systematycznie. Musicie być blisko tego który umacnia i daje siłę – życzył kustosz toruńskiego sanktuarium.