Z różańcem w ręku, z sercem przy Maryi… - 06.10.2019

„Zawitaj Królowo Różańca Świętego…”

Trwa październik, miesiąc różańcowy. Codziennie gromadzimy się w kościele na Mszy św. i modlitwie różańcowej. Chętnie i licznie uczestniczymy w październikowych nabożeństwach. Dzieci za obecność na różańcu otrzymują naklejki z obrazkami Tajemnic Różańcowych. Umieszczają je na planszy „Wizerunki Matki Bożej Różańcowej”.

Z radością prowadzą modlitwę. Nawet przedszkolne dzieci wyciągają rączki po mikrofon i powtarzają słowa Pozdrowienia Anielskiego: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…”. Czasem samodzielnie, czasem oczekują pomocy mamy lub ks. Proboszcza:)


Modląc się na różańcu w sposób szczególny polecamy Bogu misjonarzy. Ich pracę i ludzi, wśród których pełnią swoje posłannictwo. Ksiądz Proboszcz czyta listy misjonarzy. Opisują w nich o swojej pracy, radościach i troskach. Dziękują za pomoc, a zwłaszcza za modlitwę.

W każdą niedzielę odmawiamy różaniec po sumie. A po południu gromadzimy się przy kapliczkach i figurach przydrożnych, co tydzień w innym miejscu w naszej parafii.

W pierwszą niedzielę października spotkaliśmy się przy figurze Chrystusa Frasobliwego w Granicach Tymowskich. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Można powiedzieć, że każdy przysiółek oddelegował swoich przedstawicieli:)

Rozważania i modlitwę poprowadziła róża Joanny Prus. Na zakończenie ks. Proboszcz pobłogosławił zebranych, podziękował za wspólną modlitwę i zaprosił na kolejne spotkanie za tydzień, tym razem w przeciwległym końcu wioski w Nagórzu.