Odpust ku czci patronki parafii św. Urszuli z Towarzyszkami - 20.10.2019

Niełatwo znaleźć parafie noszące wezwanie św. Urszuli z Towarzyszkami. W naszej diecezji tylko Gosprzydowa ma za patronkę świętą dziewicę i męczennicę. I jeszcze w Strońsku, w archidiecezji łódzkiej jest parafia świętej Urszuli Dziewicy i Męczennicy i Jedenastu Tysięcy Dziewic.

W niedzielę 20 października 2019 r. w modlitwie szczególnie polecaliśmy misjonarzy i ludzi, którzy z utęsknieniem czekają na Dobrą Nowinę. W naszej parafii to również odpust ku czci św. Urszuli. Uroczystą sumę sprawowali: ks. Jan Kudłacz, proboszcz z Uszwi oraz ks. Tadeusz Cetera.


W homilii ks. J. Kudłacz nawiązał do słów Jezusa z Ewangelii św. Łukasza: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?”

Jezus pyta o naszą wiarę – moją i twoją. Czy do kościoła chodzę z potrzeby serca, czy nabieram tu siły, czy mówię innym o Bogu, o Jego miłości przebaczającej? Czy mam odwagę przyznać się do Chrystusa, gdy wiara jest wyszydzana, spychana na margines życia?

Pierwsi chrześcijanie oddawali życie za wiarę. A jak jest w moim przypadku? Czy nie jest to tylko przyzwyczajenie, tradycja, płytka i powierzchowna? Wystarczą małe przeciwności i już rezygnuję wymawiając się zmęczeniem, brakiem czasu, niewłaściwą pogodą, innymi obowiązkami.


Pustoszeją kościoły, parafie są łączone. Wiara jest wyśmiewana. Dyskutuje się o klimacie, o środowisku, zapominając o przyszłości człowieka, o jego kondycji duchowej, by był otwarty, życzliwy, mocny wiarą, nadzieją i miłością. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?

Potrzeba wytrwałej modlitwy i wręcz natarczywości, jakiej przykładem jest wdowa prosząca sędziego o obronę przed przeciwnikiem. Bo stawką jest wieczność, cel do którego zmierzamy – niebo, zbawienie, wieczna szczęśliwość, o której św. Paweł napisał, „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

Święta Urszula ewangelizowała. Przykładem swojego życia dzieliła się wiarą, przyprowadzała innych do Boga.

Takie zadanie realizujemy w swoich środowiskach – w rodzinach, miejscach pracy. Takie zadanie realizują misjonarze, których dziś szczególnie polecamy Bogu. Ponad 2 tys. polskich misjonarzy, z naszej diecezji 53. Ks. J. Kudłacz wspominał swoją 11 – letnią pracę misyjną w Kongo, mówił o wielkiej Bożej Opatrzności jakiej doświadczał w kapłańskim i misyjnym życiu.


Po Komunii św. uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu i procesji Eucharystycznej wokół kościoła. Po błogosławieństwie ks. Tadeusz Cetera podziękował ks. J. Kudłaczowi za posługę duszpasterską podczas odpustu. Na ręce ks. prał. Zygmunta Bochenka złożył podziękowanie za obecność kapłanów z dekanatu brzeskiego.

Poinformował też, że otrzymał błogosławieństwo papieża Franciszka dedykowane Proboszczowi i parafii św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej oraz portret św. Jana Pawła II z fragmentem Jego sutanny.

Życząc radosnego świętowania w gronie rodzinnym zachęcił do spacerów i zaprosił na modlitwę różańcową przy Krzyżu misyjnym w Bodorzynie.