Peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II - 03.11.2019

“Czas ofiarowany Chrystusowi
nigdy nie jest czasem straconym,
ale raczej czasem, który zyskujemy,
aby nadać głęboko ludzki charakter
naszym relacjom z innymi i naszemu życiu”
św. Jan Paweł II

Tradycją stało się, że w pierwsze niedziele miesiąca we Mszy św. uczestniczą licznie dzieci. Rodzice przyprowadzają i przynoszą swoje pociechy, starsze włączają się w liturgię.

Radosny śpiew dziewcząt z DSM z akompaniamentem gitarowym Ewy Strzesak ubogacił liturgię uroczystej sumy w pierwszą niedzielę listopada. Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Tadeusz Cetera oraz ks. Piotr Pasek.


Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza z Gnojnika, do naszej parafii zostały przywiezione relikwie św. Jana Pawła II i obraz z wizerunkiem świętego papieża. Ustawione na ołtarzu towarzyszyły nam podczas Eucharystii oraz adoracji Najświętszego Sakramentu,

Życie św. Jana Pawła II było przeniknięte było głębokim zjednoczeniem z Bogiem na modlitwie. Ojciec święty uczył, że Eucharystia jest nieocenionym skarbem, a adoracja Najświętszego Sakramentu pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski. Ci, którzy mieli okazję uczestniczyć w życiu Kościoła prowadzonego przez św. Jana Pawła II z pewnością pamiętają rozmodlonego papieża, który właśnie z adoracji Najświętszego Sakramentu czerpał moc do przezwyciężania trudności. W Encyklice o Eucharystii św. przeczytać możemy osobiste i wzruszające wyznanie: „Pięknie jest zatrzymać się z Chrystusem i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. (…) Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie”.

Zachęceni przykładem św. Jana Pawła II po Mszy św. zatrzymaliśmy się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie. Adorację poprowadził ks. Proboszcz. Po błogosławieństwie mieliśmy okazję ucałować relikwie św. Jana Pawła II. Kapłani błogosławili licznie zgromadzone dzieci.