Nowi lektorzy w zgromadzeniu liturgicznym - 22.11.2019

„Przyjmij Księgę Pisma Świętego,
Otaczaj Ją szacunkiem,
Wiernie przekazuj Słowo Objawione
ku chwale Boga i pożytkowi wiernych”

22 listopada 2019 r., podczas Mszy św. w brzeskiej Farze, 42 nowych lektorów, w tym dwóch z naszej parafii, otrzymało uroczyste błogosławieństwo. Najświętszą Ofiarę pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego sprawowało kilkunastu kapłanów.


Na początku liturgii dziekan dekanatu brzeskiego ks. prał. Józef Drabik poprosił ks. Biskupa o modlitwę i błogosławieństwo kandydatów. Zapewnił, że są oni starannie przygotowani do podjęcia odpowiedzialnej i zaszczytnej służby lektorskiej.

Zwracając się do lektorów ks. Biskup przedstawił wielką ich godność we wspólnocie ludu Bożego. „Będziecie pomagać w głoszeniu wiary, która ma swoje korzenie w słowie Bożym. Owoce waszej posługi zależą od waszego zaangażowania, świadomego i odpowiedzialnego spełniania powołania. Niech wasze życie będzie zgodne z Bożym Słowem, które czytacie. Walczcie z pokusami, stawiajcie sobie wymagania, dojrzewajcie do ambitnych zadań” - życzył ks. Biskup. Pogratulował rozeznania powołania i podjęcia współpracy z Bożą łaską.


Rodzicom podziękował za wspieranie młodych ludzi i za zgodę na podejmowanie we wspólnocie Kościoła odpowiedzialnych zadań. Szczególną wdzięczność wyraził ks. Biskup na ręce kapłanów, którzy prowadzą pracę formacyjną, wychowują młodych ludzi w duchu liturgii oraz przygotowują do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im czynności w szeregach Liturgicznej Służby Ołtarza.

Po kazaniu ks. Biskup wypowiedział słowa modlitwy: „Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego Syna, Słowo życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości, pobłogosław tych naszych braci wybranych do posługi lektorów. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje Słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom i siostrom”.


Następnie lektorzy podchodzili do ks. Biskupa i kładąc ręce na Biblii potwierdzali gotowość wiernego przekazywania Słowa Bożego ku chwale Boga i pożytkowi wiernych.

Po zakończeniu rozdawania Komunii św. przedstawiciele lektorów złożyli kwiaty na ręce ks. bpa Stanisława Salaterskiego i ks. Jacka Walczyka – dekanalnego duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza. Podziękowali za pracę formacyjną, za modlitwę i błogosławieństwo. Ks. Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym, a następnie wręczył lektorom legitymacje i pamiątkowe obrazki.