Święto Patronalne AK, KSM i LSO - 24.11.2019

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata sumę w Tarnowskiej Katedrze celebrowało kilkudziesięciu kapłanów pod przewodnictwem ks. bpa Leszka Leszkiewicza. Jako, że to święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza, we Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele tych formacji wraz z pocztami sztandarowymi. Radosnym sercem Kościoła jest młodzież. I to właśnie ona wypełniła główną nawę Katedry podczas niedzielnej uroczystej, Mszy św. o godz. 10:30. Na początku liturgii 70 młodych ludzi z całej diecezji zostało włączonych w szeregi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.


W odpowiedzi na pytanie, czy jesteś gotów:

Młodzi ludzie donośnym głosem odpowiedzieli GOTÓW!


Następnie Ks. Biskup odebrał przyrzeczenie i pobłogosławił nowych członków KSM.

W homilii bp Leszek Leszkiewicz mówił o Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, namaszczonym przez Boga Ojca Królu Wszechświata. Zachęcał, aby w swoim sercu mieć obraz Chrystusa w cierniowej koronie, który na ołtarzu, uobecnia ofiarę krzyża dla naszego zbawienia.


Ks. Biskup zwrócił uwagę na trzy aspekty życia duchowego:


My często opieramy się na swoich odczuciach, wg własnego pomysłu interpretujemy słowa Pisma św., skłaniamy się ku reformowaniu i unowocześnianiu Kościoła. A Kościół to nie kolejna organizacja pozarządowa. Nie można go układać wg porządku doczesnego. Kościół musi mieć odniesienie do Boga.

Ks. Biskup zachęcał do refleksji nad swoim życiem i aktywnością w życiu wspólnoty Kościoła. Do zadawania sobie pytań dotyczących udziału w Eucharystii i radości z niej płynącej. W Najświętszej Ofierze Jezus uwalnia nas od grzechu, ocala od duchowej śmierci, otwiera bramę do wiecznej szczęśliwości.

Po Komunii św. i błogosławieństwie ks. Biskup wręczył odznaczenia – medal Biskupa Tarnowskiego DEI REGNO SERVIRE za apostolskie zaangażowanie w parafiach.