Medal Biskupa Tarnowskiego dla przedstawicielek naszej parafii - 24.11.2019

24 listopada 2019 r. w Tarnowskiej Katedrze zostały wręczone medale Biskupa Tarnowskiego za zasługi w dziele budowania Królestwa Bożego w Diecezji Tarnowskiej DEI REGNO SERVIRE – SŁUŻYĆ KRÓLESTWU BOŻEMU.

Odznaczenie z rąk bpa Leszka Leszkiewicza otrzymały 52 osoby z diecezji tarnowskiej, w tym dwie przedstawicielki naszej parafii – p. Barbara Goleniec i p. Ewa Prus.

Medal został ustanowiony dekretem z 14 września 2009 r. przez ówczesnego Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks. bpa Wiktora Skworca. Jest przyznawany corocznie w uroczystość Chrystusa Króla osobom szczególnie zaangażowanym w życie religijne, duszpasterskie, katechetyczne, kulturalne, a także w działalność charytatywną w swoich parafiach.

ks. Tadeusz Cetera