Nowe dziewczęta w szeregach DSM - 08.12.2019

„O Pani Moja, o Matko Moja, cała się Tobie oddaję,
ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko,
broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.
Amen.”

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Oliwia, Marysia, Julka, Paulina, Martyna, Ewelina i Liliana, zostały przyjęte do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej.

Obrzędu włączenia dokonał ks. Tadeusz Cetera podczas sumy w niedzielę 8 grudnia 2019 r.

W homilii ks. Proboszcz mówił o wielkiej godności Maryi, którą Bóg wybrał na Matkę swojego Syna. Zachował Ją od grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu, powtarzając słowa Pozdrowienia Anielskiego: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna (…) módl się za nami grzesznymi”


Niech Maryja będzie dla nas wzorem do naśladowania. Niech będzie wzorem dla kandydatek, które wstępują w szeregi Dziewczęcej Służby Maryjnej. Ks. Proboszcz pogratulował dziewczętom odwagi, przewodniczkom podziękował za pracę formacyjną i przygotowanie do pełnienia zaszczytnej służby. Zwracając się do dziewcząt zapewnił o modlitwie i zaprosił do wiernego spełniania pięciu Zadań Dziecka Maryi, którymi są:

Bądźcie posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom. Żyjcie w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość mieszkał w Waszej wspólnocie Chrystus. Nieście wszędzie radość - zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący. Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż dodawajcie wasze drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny.

Niech Waszym stałym pragnieniem będzie to, aby żyć stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.

Ks. Proboszcz poświęcił pelerynki i udzielił dziewczętom kapłańskiego błogosławieństwa.