37 rocznica śmierci ks. Stanisława Prusa - 15.12.2019

15 grudnia, w trzecią niedzielę Adwentu do Gosprzydowej przyjechała kilkudziesięcioosobowa grupa pielgrzymów z Tarnowca wraz ze swoim obecnym duszpasterzem ks. Stanisławem Skowronem. Przybywają tu co roku od 37 lat, aby wspólnie modlić się za swojego pierwszego proboszcza ks. Stanisława Prusa. W miejscowości, gdzie się urodził, dorastał, gdzie odprawił swoje kapłańskie prymicje i wreszcie, gdzie spoczęło jego ciało, dziękują Bogu za dar życia kapłana i jego posługę w tworzącej się przed kilkudziesięciu laty wspólnocie.

Najświętszą Ofiarę w intencji ks. Stanisława Prusa sprawowali kapłani: ks. Stanisław Skowron z Tarnowca, ks. prał. Władysław Bielatowicz z Tarnowa oraz ks. Jacek Pająk z Żabna.


Homilię wygłosił ks. Tadeusz Cetera. Przedstawił przykład św. Jana Chrzciciela, pełnego prostoty, bezkompromisowego, radykalnego w wierności i posłuszeństwu Bogu. Jan jest wzorem konsekwencji i odwagi w obronie prawdy, za którą gotów był zapłacić każdą cenę, aż po więzienie i śmierć. Obecność Proroka przełamuje bierność i obojętność, zobowiązuje do odrzucania pokus i do dawania przed światem świadectwa o bezgranicznej miłości Bożej.

Ks. Proboszcz przestrzegał przed duchowym lenistwem, które prowadzi do zniechęcenia. Zachęcał, aby w chwilach wątpliwości do podążać do źródła, aby siły czerpać z modlitwy, Słowa Bożego, Sakramentów św. Stawiając za wzór Maryję ks. Tadeusz Cetera zapraszał do nieustannego odczytywania Bożej woli w naszym życiu, do stawiania na pierwszym miejscu wartości duchowych i wytrwałego podążania za Jezusem.

Przypomniał, że w gosprzydowskim sanktuarium Matka Boża od wieków jest czczona w łaskami słynącym wizerunku. Krótko przybliżył historię kultu Matki Bożej oraz podejmowane obecnie działania zmierzające do stworzenia ogrodu różańcowego „Zawierzenia Maryi”. Przedstawił plany na najbliższy rok i zachęcił do przybywania do Gosprzydowskiej Pani. Podziękował za świadectwo wiary, wzór wdzięczności i szacunku dla kapłańskiej służby.


Po Mszy św. tarnowieccy parafianie udali się na cmentarz, gdzie spoczywają doczesne szczątki ks. Stanisława Prusa. W jego intencji odmówili dziesiątek różańca św. i zaśpiewali ulubione pieśni: „Była cicha i piękna jak wiosna” oraz „Barka”. Na grobie kapłana zapłonęły znicze, postawiono świeże, białe róże.

W drodze powrotnej pielgrzymi zatrzymali się w Ogrodzie Różańcowym „Zawierzenia Maryi”. Ze szczerym podziwem i uznaniem oglądali powstałe w tym roku obiekty – miejsce spotkania Dzieci Fatimskich z Aniołem Pokoju, kaplice różańcowe z pięknymi płaskorzeźbami, wyraźnie zarysowaną Koronę Maryi, źródełko i fontannę. „To piękna inicjatywa, ogromna przestrzeń wypełniona akcentami Maryjnymi, wkomponowana w uroczy krajobraz – miejsce, które sprzyja wyciszeniu, refleksji, kieruje myśli ku Stwórcy. Gratulujemy pomysłu i wspaniałej realizacji.”