Niedziela Świętej Rodziny - 29.12.2019

Godność rodziny, zasady jej funkcjonowania, przywileje i obowiązki Bóg objawił i zawarł w Świętej Rodzinie, którą sam współtworzył. Przychodząc na świat w ludzkiej rodzinie Bóg w sposób najdoskonalszy ją dowartościował.


Najświętszą Ofiarę w Niedzielę Świętej Rodziny sprawował ks. Tadeusz Cetera. Do kościoła przybyły całe rodziny. W miejsce homilii ks. Proboszcz odczytał list Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża o parafii jako wspólnocie rodzin, której zadaniem jest doprowadzenie swoich członków do zbawienia. Ks. Biskup podkreślił, że do Boga nie zmierzamy w pojedynkę ale we wspólnocie. „Gdy gromadzimy się w naszym parafialnym kościele i razem z rodziną, bliskimi, sąsiadami, znajomymi i nieznajomymi uczestniczymy w jednej Ofierze Mszy świętej, słuchamy tego samego słowa Bożego, przyjmujemy do serc tego samego Chrystusa, wtedy najbardziej doświadczamy wspólnoty wiary i bliskości na drodze zbawienia.”

Zachęcał, aby identyfikować się ze swoją parafią, aby w niej przystępować do sakramentów św., aby dążyć do wzrostu duchowego wspólnoty i współdziałać w realizacji jej pragnień.


Po Komunii św. ks. Proboszcz poprowadził obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz udzielił małżonkom specjalnego błogosławieństwa i zaprosił do powierzenia swoich rodzin Rodzinie z Nazaretu. „Przyjmijcie od Świętej Rodziny światło, któṛe od niej płynie. Niech będzie ona fundamentem i oparciem. Niech będzie wzorem miłości, wiary, patriotyzmu, życia, normalności. Patrzcie na siebie z wielką miłością. Przebaczajcie sobie nawzajem. Korygujcie razem to co wymaga korekty. Módlcie się wspólnie. Bądźcie wdzięczni za powołanie, którym was Bóg obdarzył.”

Przechodząc za ołtarz małżonkowie powierzali swoje rodziny Matce Bożej Gosprzydowskiej.