Podsumowanie Starego Roku - 31.12.2019

Przełom roku to czas na dokonanie bilansu, refleksje, sprawozdania. To też okazja do podejmowania postanowień i planowania, a przede wszystkim wyrażenia wdzięczności za przeżyty czas, otrzymane dobro, za chwile radosne i smutne.

W ostatni dzień Starego Roku swoje kroki kierujemy do parafialnej świątyni. Tu, we wspólnocie dziękujemy, przepraszamy, prosimy. Bogu Najwyższemu polecamy swoje dziś i jutro.

Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Tadeusz Cetera.

Po Mszy św. była adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo oraz pielgrzymka dziękczynno–błagalna za ołtarz.

W noworocznej homilii Ks. Proboszcz dokonał podsumowania minionego czasu. Stawiając za wzór Świętą Rodzinę z Nazaretu zachęcał do budowania relacji miłości, życzliwości, serdeczności. Do stawiania na pierwszym miejscu Boga i Jego spraw. Do wychowania dzieci w duchu wiary, pobożności, do ustawiania granic i wymagań.

Ks. Proboszcz podkreślił wartość rodziny w budowaniu przyszłości wspólnot i narodów i konieczność obrony podstawowych wartości wobec ideologicznych ataków i planowego ich niszczenia. Stawajmy w obronie wartości rodziny mądrze, pamiętając o przestrodze ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, wkrótce już błogosławionego: „Umiemy wymagać od innych, zapominając często, że dobra, których pragniemy, rodzą się nie gdzie indziej, tylko w nas, w duszy i sercu człowieka. Tym większe mamy prawo stawiać wymagania innym, im bardziej sami je urzeczywistnimy”.


Mówiąc o rodzinie ks. Proboszcz nawiązał do nauczania Świętego Jana Pawła II, który był promotorem małżeństwa i rodziny. Święty Papież pielgrzymując wielokrotnie do Polski spotykał się z tysiącami rodzin, modlił się w ich intencji, nauczał, upominał, przestrzegał: „Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń”

Patrząc na miniony rok dziękujmy za otrzymane dary i błogosławieństwa. Spójrzmy z refleksją o wartości przeżytych doświadczeń, radości i trosk. Jak ocenimy miniony czas? Ks. Proboszcz ponownie nawiązał do słów Kard. Stefana Wyszyńskiego: “Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.”

Podsumowując 2019 rok Ks. T. Cetera przedstawił sprawozdanie z życia wspólnoty parafialnej:

Ks. Proboszcz podkreślił wielką wartość modlitwy w intencji zmarłych, jedynej pomocy jakiej od nas, żyjących potrzebują. Przypomniał, że Msze św. zamawiane przez bliskich są odprawiane na miejscu, natomiast wiele intencji przekazuje kapłanom diecezjalnym, zakonnym i misjonarzom.

W 2020 r. nasza parafia będzie przeżywać wizytację kanoniczną. Do tego wydarzenia przygotujemy się uczestnicząc w misjach parafialnych. We wrześniu młodzież klas 7 i 8 z rąk ks. Biskupa otrzyma sakrament bierzmowania.

Ks. Proboszcz zachęcał do licznego udziału w nabożeństwach sprawowanych w naszym kościele, do korzystania z sakramentów św., zwłaszcza z sakramentu pokuty, do umożliwienia osobom samotnym i chorym przyjmowania kapłana z posługą sakramentalną w każdy pierwszy piątek miesiąca a, gdy to możliwe, przywożenie ich do kościoła w okresie świąt, oraz w dniu chorego. W tym kontekście ks. Proboszcz podziękował Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii za posługę, jaką wykonują w kościele oraz wobec chorych, do których co niedzielę zawożą Pana Jezusa w Komunii św.

Przypomniał, że w gosprzydowskim kościele od wieków króluje Matka Boża w cudownym wizerunku. Zachęcił do licznego udziału w nabożeństwach maryjnych. Niech to będzie wyraz naszej wiary, pobożności i miłości do Matki Najświętszej.


Ks. T. Cetera wyraził wdzięczność służbie kościelnej za pomoc w funkcjonowaniu parafii, w szczególności p. Barbarze Goleniec, która od 10 lat spełnia funkcję zakrystianki za dyspozycyjność, twórcze i odpowiedzialne spełnianie obowiązków.

Organiście – p. Marcinowi Świerczkowi ks. Proboszcz podziękował za upiększanie liturgii grą na organach oraz za włączanie się we wszelkie zadania i inicjatywy na rzecz naszej parafii.

Słowa szczególnej wdzięczności należą się p. Józefowi Tobiaszowi za solidne wykonywanie obowiązków administratora cmentarza, dbałość o porządek i czystość, a także za zaangażowanie we wszelkie zadania realizowane w parafii.

Analizując koszty wywozu śmieci Ks. Proboszcz po raz kolejny zaapelował o odpowiedzialność za społeczne pieniądze. W 2019 roku za wywóz śmieci z cmentarza zapłacono 3900 zł. To stanowczo za duża kwota (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o prawie 100%), w dodatku nie wszyscy poczuwają się do odpowiedzialności i nie uiszczają ustalonej stawki na utrzymanie cmentarza (50% rodzin). Koszty wywozu śmieci możemy ograniczyć zabierając plastik i szkło i przekazując do utylizacji w ramach uiszczanych w gospodarstwach opłat.

Za aktywny i odpowiedzialny udział w życiu parafii ks. Proboszcz podziękował Liturgicznej Służbie Ołtarza, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Różom Różańcowym, Parafialnemu Zespołowi Synodalnemu, Parafialnemu Oddziałowi Caritas, Radzie Parafialnej, Zespołowi Gosprzydowianie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Podziękował również Zespołowi Redakcyjnemu za prowadzenie parafialnej strony internetowej oraz bieżącą jej aktualizację: Ewie Prus za pisanie artykułów i dokumentację fotograficzną oraz prowadzenie Kronik; Zbigniewowi Kornasiowi za wywiązywanie się z obowiązków webmastera oraz projektowanie plakatów różańcowych i majówkowych. Wszystkim podziękował za wierną i odpowiedzialną służbę na rzecz rodzinnej parafii.

Ks. Proboszcz docenił zaangażowanie parafian organizujących majówki przy kapliczkach przydrożnych oraz chrześcijańskie biesiady. Podziękował za włączanie się w przygotowywanie świąt i uroczystości. Zachęcił do podjęcia postanowienia o systematycznym uczestniczeniu w nabożeństwach pierwszosobotnich, różańcowych, w środowych nowennach.

Podsumowując miniony rok ks. T. Cetera przypomniał wykonane zadania:

Podziękował za zaangażowanie przy tych pracach oraz za ofiarność, która jest wyrazem naszej wiary.

Aby sprawozdanie było kompletne ks. T. Cetera przedstawił potrzeby, rozpoczęte zadania i plany.

Naszą troską jest wypłacenie ostatniej raty 10 tys. zł za ogrodzenie i odwodnienie plebanii. Część tej sumy już zebraliśmy, potrzeba ją uzupełnić i spłacić zobowiązanie. Przygotowane są fundamenty pod różaniec wokół Anioła Pokoju – to zadanie chcemy zrealizować wiosną 2020 r. Bramę wejściową oddzielającą Ogród od drogi, kapliczki różańcowe – Tajemnice Radosne przygotujemy na wrześniową wizytację Biskupa. Rozpoczniemy też budowę Drogi Krzyżowej na Górze Przemienienia. Ks. Proboszcz wyraził nadzieję, że uda się rozpocząć budowę kaplicy cmentarnej.

Na zakończenie homilii zachęcił do zrobienia rachunku sumienia i odpowiedzi na pytania dotyczące naszej postawy, odpowiedzi na Bożą miłość, wrażliwości na drugiego człowieka. Zapytajmy siebie, czy w minionym roku znaleźliśmy czas, aby duchowo się rozwijać? Być może są osoby, które nie spełniły swojego obowiązku Komunii Świętej wielkanocnej, nie wzięły udziału w rekolekcjach parafialnych. Jak musi boleć Chrystusa opuszczana i lekkomyślnie zaniedbywana Msza Święta, niedoceniana Jego szczególna obecność pośród nas. Czy sięgaliśmy po Pismo Święte, po książkę i prasę katolicką? Czy braliśmy pod uwagę nadprzyrodzony i wieczny wymiar naszego życia, o którym przypomina nam Eucharystia?

Jak wygląda ten bilans? Czego więcej, zysków czy strat, świętości czy grzechu, naszej zdrady, upadków i błędów, zaniedbań czy wierności Bogu?

Ks. Proboszcz życzył, aby Chrystus, który rodzi się dla nas w każdej Eucharystii, wciąż na nowo rodził się w naszych sercach i umacniał w codziennym życiu.