Uroczystość Trzech Króli - 06.01.2020

Trwamy w okresie Bożego Narodzenia. Przypomina o tym wystrój kościoła, śpiewanie kolęd, aniołek przy szopce witający przybywających wyrazistym „niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”

Uważni spostrzegli z pewnością, że do szopki przybyli kolejni goście – to trzej Mędrcy, których przyprowadziła gwiazda ze Wschodu.

W uroczystość Trzech Króli Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Tadeusz Cetera. Świątynia wypełniła się wiernymi, wśród których wyróżniali się kolędnicy misyjni.


W homilii ks. Proboszcz mówił o wizycie Mędrców ze Wschodu w betlejemskim domu Świętej Rodziny i o relacji miłości Matki do Syna. O wzajemnej miłości Boga i człowieka. Miłość jest najważniejsza, a jej głównym przejawem jest chęć przebywania w towarzystwie kochanej osoby.

Mówiąc o miłości człowieka do Boga, który rodzi się dla nas w każdej Mszy św., ks. T. Cetera zapytał: Czy kiedy nadchodzi niedziela lub uroczystość, idziemy z bijącym sercem na spotkanie z Jezusem? Czy może robimy to z przyzwyczajenia, a może jesteśmy już znudzeni, zniechęceni, obojętni? Wskazał przykład św. Jana Pawła II, który swoim życiem wytyczył drogę, wiodącą do spotkania z Chrystusem.

Zachęcił, aby co dzień wychodzić z pałacu Heroda – pałacu wyrachowania i pytania: „A co ja z tego będę miał?”, by ujrzeć światło. Aby wychodzić z domu ludzkich spekulacji, układów, potęgi budowanej strachem i siłą, by na nowo ujrzeć gwiazdę prowadzącą do Betlejem naszych nadziei i spełnienia.

Ofiarujmy złoto, kadzidło i mirrę naszych możliwości. Zbliżmy się sercem do Bożego żłóbka, aby całym sobą oddać pokłon Panu…


Po Komunii św. kapłan poświęcił kadzidło i kredę. Zachęcił, aby zabrać je ze sobą i na drzwiach wejściowych zapisać C+M+B, “Christus Mansionem Benedicat”, co tłumaczymy „Niech Chrystus błogosławi ten dom”.

Przed rozesłaniem ks. Proboszcz pobłogosławił kolędników misyjnych. Dzieci, jak co roku wyruszyły do domów w naszej parafii. Śpiewając kolędy i składając noworoczne życzenia dzieliły się radością Bożego Narodzenia. Dziękowały za ofiary złożone na cele misyjne:

Bóg wam zapłać gospodarze, żeście nas przyjęli.
Żeście wsparli dobrym sercem, modlitwą objęli.
Niech wam Jezus wynagrodzi wszystko co czynicie.
Jak Bóg zechce, to za roczek, znów nas zobaczycie!

A w pasterskim szałasie jeszcze dziś można było skosztować pysznych rarytasów i wesprzeć budowę Ogrodu Różańcowego.