Światowy Dzień Chorego - 09.02.2020

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię (Mt 11, 28)”.

Ustanowiony został przez św. Jana Pawła II w 1992 r. Obchodzony jest co roku we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Dzień ten przypomina światu, że choroba, cierpienie, starość, przemijanie są wpisane w życie człowieka. To rzeczywistość dotycząca każdego, dlatego nie należy od niej uciekać. Choroba i cierpienie dotyka ludzi w różnym wieku. Starość jest trudna ale nieunikniona. Najczęściej towarzyszy jej choroba i cierpienie. Do tego etapu trzeba się przez całe życie przygotowywać. Z upływem lat świat ze swymi urokami usuwa się sprzed oczu i uszu człowieka. Przychodzi wtedy najdogodniejsza pora, by w swej niemocy zobaczyć Boga. On jest ostoją, ratunkiem i nadzieją gdy przychodzi samotność, niemoc, choroba, ból, gdy coraz wyraźniej rysuje się ostatni zakręt drogi.


Specjalne orędzie na XXVIII Światowy Dzień Chorego wydał Ojciec Święty Franciszek. W dokumencie papież mówi o posłudze wśród chorych i wielkiej roli służby zdrowia oraz służby chorym. Podkreśla jak ważna jest obecność przy chorych, modlitwa i ukazanie perspektywy życia wiecznego. Domaga się ochrony życia na każdym jego etapie, zwłaszcza w tym wymiarze finalnym. Papież przypomina, że człowiek ma nie tylko ciało, ale ma też wymiar relacyjny, intelektualny i duchowy. Dlatego obok profesjonalizmu i wysokich kompetencji służby zdrowia musi współistnieć chrześcijańska miłość, aby przynosić chorym ulgę i pokrzepienie. Miłość, która każe towarzyszyć w trudnych chwilach

W naszej parafii w sposób szczególny modliliśmy się w intencji chorych podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w niedzielę 9 lutego. Kapłan udzielił wszystkim błogosławieństwa na sposób lurdzki. Po błogosławieństwie ks. Tadeusz Cetera odmówił modlitwę i razem z ks. Piotrem Paskiem udzielili sakramentu namaszczenia chorych osobom dotkniętym słabością i chorobą.

Sakrament ten ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu, być może uzdrowienie fizyczne, ale przede wszystkim ma otworzyć na Ducha Świętego, który obdarza chorego mocą do walki z chorobą.