Modlitwa w intencji rodzin – 19.02.2020

W przededniu 100 rocznicy śmierci św. Hiacynty Marto uczestniczyliśmy licznie w uroczystej Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Włączając się w modlitwę Kościoła Powszechnego, za wstawiennictwem rodzeństwa z Fatimy – św. Hiacynty i św. Franciszka polecaliśmy Bogu rodziny. Wraz ze swoimi rodzicami we Mszy św. uczestniczyły dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Podczas nabożeństwa ks. Proboszcz poświęcił medaliki z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia, a rodzice założyli je swoim dzieciom.


W homilii ks. Tadeusz Cetera przypomniał historię objawień Matki Bożej, jakie miały miejsce w 1830 r. w Paryżu. Przedstawił postać św. Katarzyny Laboure, której Matka Boża ukazała scenę: Postać Maryi z rękami skierowanymi ku ziemi, ogarniające promieniami ziemski glob oraz z drugiej strony litera M z krzyżem i dwa Serca. Matka Boża poleciła: „Każ ten medalik wybić według tego modelu. Wszyscy, którzy będą go nosili otrzymają łaski w obfitości, szczególnie, kiedy z ufnością będą odmawiać modlitwę: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Nawiązując do objawień fatimskich ks. Proboszcz przybliżył postać św. Hiacynty, która wraz ze swoim bratem Franciszkiem była świadkiem jednych z najważniejszych objawień maryjnych. Dzieci, które doświadczyły wizji piekła, ofiarowały się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośbę o nawrócenie grzeszników.


Hiacynta odznaczała się niewzruszoną wiarą i wielką dojrzałością. Łagodna, ufna, współczująca i kochająca, na wzór Maryi, swej nauczycielki w „szkole świętości”, wszelkie umartwienia i cierpienia ofiarowała za biednych grzeszników, za Ojca Świętego i o pokój na świecie. Umarła w wieku 10 lat w szpitalu w Lizbonie 20 lutego 1920 r.

Dziś naszej modlitwie towarzyszą relikwie Dzieci Fatimskich – św. Hiacynty i św. Franciszka. Wypraszajmy za ich wstawiennictwem błogosławieństwo dla naszych rodzin.

Modlitwę różańcową w intencji rodzin poprowadzili uczniowie z klasy VII i VIII, przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem ks. Proboszcz podał do ucałowania relikwie Dzieci Fatimskich, a następnie wszyscy udali się w procesji za ołtarz.