Słowo ks. Proboszcza do parafian - 25.03.2020

Drodzy Parafianie.

Kryzys wywołany przez koronawirusa uczy nas, że bardzo szybko nasze życie może się diametralnie zmienić. Niczego nie możemy uznawać za oczywiste. Jedna maleńka cząstka, wielkości zaledwie kilku mikronów, zdolna wywrócić do góry nogami całe nasze życie, obalając mit o stabilności naszego świata. To wielka dla nas lekcja, jeżeli tylko zechcemy wsłuchać się w znaki czasu.

Sytuacja zagrożenia epidemicznego, w jakiej żyjemy, uświadamia nam jeszcze jedną rzecz. Na naszych oczach bankrutuje liberalna wizja życia społecznego, promująca cywilizację, w której Bóg, zastąpiony został konsumpcjonizmem i przyjemnością, chlebem i igrzyskami. Cywilizację, w której gubi się bliźniego a rządzi egoizm jednostkowy.

Dziś widzimy, że tylko solidaryzm społeczny może nas uratować, że wszyscy jesteśmy od siebie zależni. O wiele wyraźniej widać służebny wymiar pracy – od lekarzy i polityków zaczynając, a na sprzedawcach sklepowych kończąc. Prymat pracy nad kapitałem, osoby nad rzeczą, etyki nad polityką – głoszony przez św. Jana Pawła II – pozostaje wciąż aktualny.

Każdy diagnosta, który spojrzy dogłębnie w ten stan rzeczy, uzna, że terapią jest wprowadzenie na nowo Boga w nasz świat. Każdy rozsądny diagnosta przypomni sobie słowa św. Jana Pawła II sprzed 41 lat: „Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

W ciągu dwóch tysięcy lat swej historii Kościół stawał wobec wielu epidemii, niezmiennie reagował w duchu nadprzyrodzonym, pozostając blisko wiernych, zachęcając ich do modlitwy i pokuty, mnożąc okazje do przyjmowania sakramentów. Przykładem takiej postawy są wielcy święci, jak św. Szymon z Lipnicy, który zdecydował się pozostać z chorymi w Krakowie, przypłacając swój heroiczny czyn życiem. Nutą przewodnią Kościoła w czasach zarazy było właśnie ożywienie troski o dusze.

Bracia i Siostry.

Czas próby jawi się jako okazja do ogólnonarodowych rekolekcji, które możemy przeżywać w różnych wymiarach naszego wspólnotowego życia. Jest to wielka szansa na odbudowanie naszej narodowej wspólnoty. Miejmy nadzieję, że czas próby wzmocni w Polakach poczucie patriotyzmu lokalnego i państwowego.

Musimy pamiętać, że doświadczenie to przyszło na nas w czasie Wielkiego Postu, a więc cały czas aktualne jest wezwanie do nawrócenia. Nasze grzechy indywidualne, jak i społeczne wciąż nas zniewalają, zatem nawrócenie jawi się jako konieczność.

Bardzo szybko zrozumieliśmy jak ulotne i kruche są ludzkie plany, jak ważnym jest zaufać Bożej Opatrzności.

Ukochani w Fatimie wezwał nas Bóg przez Maryję do wspólnego z Nim ratowania świata. Trzy fatimskie wezwania: do nawrócenia, do pokuty i do modlitwy to triada, która może odmienić świat. Po Fatimie my, ludzie wierzący, idąc tą drogą, możemy współdecydować o losach świata i biegu historii. Maryja zaprosiła nas do współpracy. Droga do Miłosierdzia Bożego wiedzie przez Jej Niepokalane Serce. Nasze życie, czyny i postawy mogą ratować świat od zguby albo popychać go w przepaść unicestwienia.

Nie traćmy zatem ducha. Niech ten czas będzie czasem oczyszczenia naszej wiary i wzrostem tęsknoty za Bogiem oraz intensywniejszej modlitwy.

Proszę Was, módlcie się wspólnie w swoich domach, korzystajcie z internetowej transmisji Mszy św., Nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz Rekolekcji.

„Odmawiajcie codziennie Różaniec”, niech to wezwanie Maryi z Fatimy, mobilizuje nas do nieustannej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w naszych Rodzinach o zatrzymanie pandemii koronawirusa. Do modlitwy o tej godzinie będą nas wzywać dzwony z naszej Świątyni, zapalmy świece i zwróćmy się w kierunku Ogrodu Różańcowego – Zawierzenia Maryi z ufną modlitwą. W modlitwie jest siła i potęga, razem możemy wymodlić cud i łaskę zatrzymania choroby. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich rozlaniem obfitości łask, przeniknięcia serc głębokim pokojem, czasem wsparcia, niech stanie się dla każdego z nas Bożą tarczą obronną.

Modlitwa różańcowa w naszym życiu zaowocuje cudami i łaskami. Matka Boża w swoich objawieniach poleca modlitwę Różańcem świętym. Gdy jest trudno, ludzie mają kłopoty, cierpienia, choroby, modlitwa różańcowa jest sięganiem po pomoc Maryi, która daje otuchę, siłę, moc, przytula wszystkich do swojego serca.

Maryja, uczy nas budowy domu polskiego, bo Polska tylko wtedy jest domem, gdy jest w niej Pan Bóg. Prawdziwy Domowy Kościół, możemy budować tylko z Bogiem.

Rodziny bogate wiarą dają świadectwo, a rodzina wówczas jest sanktuarium, w którym ma miejsce uświęcenie. umiłowanie Boga, przez umiłowanie wspólnej modlitwy.

Bracia i Siostry wiem, że tęsknicie za Eucharystią, przeżywaną w naszym Parafialnym Wieczerniku. Od dziś niestety jest to niemożliwe, ze względu na ograniczenia, wprowadzone dla naszego dobra przez władze państwowe i kościelne. Kościoły wprawdzie w Polsce będą otwarte ale we Mszy św. może uczestniczyć jednorazowo maksymalnie 5 osób. Dlatego na Msze św. zapraszam tylko te osoby które zamówiły intencje. Aby umożliwić uczestnictwo we Mszy św. w dzień powszedni tym, którzy tego bardzo pragną od poniedziałku będzie dodatkowa Msza św. o godz 18, na którą jednak trzeba wcześniej zarezerwować sobie miejsce telefonicznie.

Pozostałych Parafian zachęcam do uczestnictwa we Mszach św. transmitowanych przez radio, internet i telewizję. Niech czas Wielkiego Postu, w czasie którego Duch Święty chce nas wyprowadzić, podobnie jak Jezusa, na pustynię, aby w oderwaniu od hałasu i chaosu świata mówić do naszego serca i przygotować nas do zwycięskiej walki z naszymi osobistymi słabościami, które chcą zniszczyć naszą relację z Bogiem, z naszą rodziną i z samym sobą.

Ukochani, tajemnicą Boga jest nieustanne dowartościowywanie życia ukrytego, jako przestrzeni zdobywania świętości. Zachęcam więc każdego do pogłębiania tajemnicy formowania świętości w codziennym życiu osobistym i rodzinnym, szczególnie w tym czasie, który jest nam teraz dany. Zapraszam do skorzystania z łaski miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty, aby oczyściwszy swe serce można przyjąć Komunie Duchową, w sytuacji kiedy Komunia sakramentalna jest niemożliwa.

Z sakramentu pojednania można będzie skorzystać codziennie od 6 do 9 oraz od 16 do 18, a w niedzielę od 15 do 17, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, z zachowaniem wszystkich procedur higienicznych.

Bracia i Siostry, analizując znak czasu, który przeżywamy z wielkim bólem, mamy prawo odczuwać strach i niepewność, bo jest to ludzkie uczucie, mamy prawo zadawać sobie pytania, z których wiele pozostanie bez odpowiedzi a inne przemienią nas wewnętrznie. Nie możemy jednak popadać w rozpacz i zwątpienie.

Uwalniajmy się od ducha lęku poprzez ograniczenie mediów informacyjnych, które podkręcają często manipulacyjnie emocje, wytwarzając niepotrzebny lęk. Dbajmy o higienę psychiczną. Wiele czasu tracimy na ciągłe słuchanie powtarzanych na wszystkie sposoby tych samych wiadomości, a potem brakuje czasu na modlitwę, Słowo Boże. W sercu narasta lęk, zamieszanie i wątpliwości.

Ukochani, ta Wielkanoc będzie inna od wszystkich jakie przeżywaliśmy dotychczas – nie wiemy jak długo ta bardzo trudna sytuacja się utrzyma.

Każdy wierzący jest Świątynią Ducha Świętego, w której oddajemy Bogu nieustanną cześć – do tego uzdolnił nas Pan Jezus stając się człowiekiem, czyli jednym z nas. Pozostając w naszych domach, zechciejmy sobie uświadomić słowa samego Jezusa: „Bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje tam jestem pośród nich” (Mt 18,20) - Bóg jest pośród nas i jest nad tym wszystkim. Nie wolno nam utracić nadziei . Być wierzącym to bezgranicznie zaufać Panu Bogu, tego uczymy się całe życie a wzorem zaufania pozostaje wciąż dla na Matka Boża.

Jestem jako Wasz Duszpasterz, cały czas do waszej dyspozycji. Zgłaszajcie wszelkie sprawy i sytuacje kiedy będziecie potrzebowali pomocy i wsparcia, zachowajcie wszelkie środki ostrożności. Wierzymy, że to trudne doświadczenie minie i znowu wszyscy spotkamy się na modlitwie w naszym parafialnym Wieczerniku.

Matko Boża Pani Gosprzydowska – módl się za nami.

Z darem modlitwy

 

Wasz Proboszcz
ks. Tadeusz Cetera
tel: 731 282 440
25 marca 2020 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego