Niedziela Palmowa - 05.04.2020

Kilka dni przed Niedzielę Palmową na Górze Przemienienia nad plebanią została zamontowana pierwsza stacja Drogi Krzyżowej. Wymowny znak Bożej miłości, początek drogi cierpienia za grzechy moje i całego świata…


W tym roku, ze względu na panującą epidemię koronawirusa, w kościele nie było poświęcenia palm ani uroczystej procesji, a Najświętszą Ofiarę kapłan sprawował w obecności kilku osób. Tak było w wielu świątyniach na świecie, a najbardziej symboliczną stała się liturgia sprawowana przez Ojca Świętego Franciszka w pustej Bazylice Watykańskiej. W obliczu dziejącego się dramatu Papież wzywał do odwagi i otwarcia serca na Bożą miłość oraz do czynienia dobra: „Tragedia, której doświadczamy, wzywa nas do poważnego potraktowania rzeczy poważnych i do nie wikłania się w sprawy, które mają mniejsze znaczenie. Do odkrycia na nowo, że życie nie ma sensu, jeśli nie jest wykorzystywane do służenia innym. Życie mierzy się bowiem miłością”.

Jak co roku w Niedzielę Palmową obchodziliśmy też, ustanowiony przed 35 laty przez św. Jana Pawła II, Światowy Dzień Młodzieży. Ograniczenia spowodowane epidemią uniemożliwiły tradycyjne spotkania młodzieży w diecezjach, a młodzi ludzie uczestniczyli w nich za pośrednictwem Internetu.

Dzięki środkom masowego przekazu możemy uczestniczyć w nabożeństwach oraz zachować duchową łączność i poczucie wspólnoty, których brak dotkliwie odczuwamy w ostatnim czasie.