“Oto drzewo Krzyża” - Wielki Piątek - 10.04.2020

„Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego - dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa, w wielu miejscach wystawiane są misteria.” - to relacja z minionych lat.


Dziś jest inaczej. Nie ma sprawowanej publicznie Drogi Krzyżowej, nie ma ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W liturgii nie uczestniczą wierni. Kapłani w pustych kościołach sprawują święte obrzędy. Do modlitewnych intencji dołączają świat ogarnięty pandemią coronavirusa, chorych, służby medyczne walczące o każde ludzkie życie i wszystkich, którzy tę walkę przegrali.

Obecna sytuacja ciągle wydaje się nieprawdopodobna, trudna do zrozumienia. Cierpienie i śmierć wdarły się szerokim strumieniem, wraz z pandemią w ludzką codzienność. Jakby chciały przypomnieć współczesnemu człowiekowi: „memento mori”. I jeszcze jedną ważną prawdę wypowiedzianą przez Jezusa: „Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”


W gosprzydowskim kościele ks. Tadeusz Cetera od rana pełnił posługę w konfesjonale. Poprzez stronę internetową zachęcił parafian do rozpoczęcia w domach rodzinnych nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia.

W godzinach wieczornych rozpoczęło się nabożeństwo Męki Pańskiej. Uroczyste uwielbienie Boga, adoracja krzyża, opis Męki Pana Jezusa wg św. Jana, rozbudowana modlitwa wstawiennicza, Komunia Św., modlitwa przy symbolicznym grobie Jezusa oraz Droga Krzyżowa. Na zakończenie ks. Proboszcz poprowadził modlitwy o uzyskanie odpustu zupełnego, a następnie udzielił błogosławieństwa obecnej na nabożeństwie służbie kościelnej oraz łączącym się duchowo parafianom.