Życzenia Wielkanocne od ks. Proboszcza

„Choć drzwi były zamknięte (…) przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: »Pokój wam« (…) pokazał im ręce i bok”. J 20,19–20.

Gdy Chrystus zmartwychwstał, nie było przy grobie świadków, tylko śpiący strażnicy. I przyszedł do swoich uczniów, bo miłość Jego nie zna granic. Dlatego z ufnością oczekujemy na Jego Zmartwychwstanie, by nawiedził naszą Ojczyznę, miasta i wioski, domy i rodziny. Byśmy poczuli tę Miłość i znowu byli razem, odnowieni przez sakrament pokuty i wzajemne przebaczenie.

Chrystus Zmartwychwstały mocą swego Ducha przemieni nasze serca, byśmy pragnęli miłości i jedności w naszych rodzinach, i wspólnocie parafialnej.

Pomimo pustych Świątyń, Chrystus Zmartwychwstały dziś staje także pośród nas, by dać nam pewność, że jest, żyje, działa, kocha i towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia.

Przyjmijmy z otwartością Jego słowa „Pokój wam”, by wlały w nasze strwożone serca pociechę, nadzieję i radość. Umocnijmy w sobie wiarę – Bóg ma moc otworzyć każde zamknięte serce i poprowadzić je do nawrócenia.

Wznieśmy gorącą modlitwę, by cały świat przekonał się o nieskończonej miłości Zbawiciela. Żyjmy dziękczynieniem za zbawczą ofiarę Chrystusa na Krzyżu. Radujmy się, że zmartwychwstały Jezus wyzwolił nas z grzechu i wybawił od śmierci.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Z darem modlitwy

Wasz Proboszcz
ks. Tadeusz Cetera
11.04.2020 w Wigilie Zmartwychwstania Pańskiego