Niedziela Miłosierdzia Bożego - 19.04.2020

Miej miłosierdzie dla nas …

Od ćwierć wieku w Kościele Polskim obchodzone jest Święto Miłosierdzia. Szczególnie uroczyście świętowane w Łagiewnikach, gromadziło dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Boże miłosierdzie jest darem Zmartwychwstałego Chrystusa, rodzi pokój, jest źródłem nadziei, tajemnicą miłosiernej miłości Boga.

W bieżącym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, świątynie wciąż pozostają puste. W domach rodzinnych odprawialiśmy nowennę do Bożego Miłosierdzia, przygotowując się do tej uroczystości. Większość z nas właśnie w domach przeżywało II Niedzielę Wielkanocną. Ks. Proboszcz celebrował Msze św. w kościele przy udziale nielicznych wiernych, a o godz. 15.00 modlił się koronką do Bożego Miłosierdzia.


Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Uroczystego aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu papież dokonał 17 sierpnia 2002 r. w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Św. Jan Paweł II przed modlitwą „Regina caeli” 2 kwietnia 2002 r. wypowiedział pełne nadziei słowa: "Jezu, ufam Tobie! - powtarzamy w tej trudnej i niepewnej godzinie, świadomi, że potrzebujemy tego Miłosierdzia Bożego, które ponad pół wieku temu Pan Bóg tak szczodrze objawił św. Faustynie Kowalskiej. Niech tam, gdzie najdotkliwsze są próby i trudności, jeszcze usilniej wzywa się zmartwychwstałego Pana, niech jeszcze żarliwsze będzie błaganie o dar Jego Świętego Ducha, który jest źródłem miłości i pokoju.”