Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi - 02.05.2020

"Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon
Zjawienie Maryi ogłasza nam on”

W pierwszą sobotę maja rozpoczęliśmy pierwszosobotnie Nabożeństwa Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. W uroczystej procesji do kościoła zostały wprowadzone relikwie Dzieci Fatimskich – św. Hiacynty i św. Franciszka. Relikwie wniósł 5 letni Hubert, który został uzdrowiony z choroby nowotworowej. Towarzyszyły mu dziewczynki przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej.


„Różaniec jest lekarstwem na wiele chorób człowieka, jest skuteczną obroną przed złem” -tymi słowami rozpoczął ks. Tadeusz Cetera pierwszosobotnie nabożeństwa wynagradzające w wyjątkowo trudnym dla całego świata okresie. Nawiązując do orędzia Matki Bożej z Fatimy, ks. Proboszcz wezwał do podjęcia drogi nawrócenia i pokuty, do otwarcia serca na działanie Bożej łaski. Stawiając za wzór rodzeństwo, św. Hiacyntę i św. Franciszka Marto, zachęcił do bezgranicznego zaufania Maryi i do odważnego przeciwstawiania się złu. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który podczas beatyfikacji dwojga pastuszków - Franciszka i Hiacynty, wypowiedział znamienne, jakże dziś aktualne słowa: „Przez ten obrzęd Kościół pragnie jak gdyby postawić na świeczniku te dwie świece, które Bóg zapalił, aby oświecić ludzkość w godzinie mroku i niepokoju.”

Dziś epidemia koronawirusa odkrywa wyraźnie naszą zależność od Boga i kruchość materialistycznego świata. Niech, podobnie jak przed stu laty, gdy towarzyszy nam mrok pandemii i niepokój o przyszłość, źródłem odwagi i nadziei będzie Niepokalane Serce Maryi i Miłosierne Serce Jezusa. Pełny tekst powitania.

Mszy św. przewodniczył ks. prał. Józef Górka z Poręby Spytkowskiej. Koncelebrowali: ks. Adrian Fyda, ks. Piotr Pasek oraz ks. Tadeusz Cetera.


W homilii ks. Józef Górka mówił o modlitwie różańcowej, o historii jej powstania i zakorzenieniu w Piśmie św. poprzez rozważane tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Główna część „Zdrowaś Maryjo” przytacza pozdrowienie archanioła Gabriela, a dalsza jej część jest pozdrowieniem i błogosławieństwem Elżbiety dla Maryi.

Na powstanie modlitwy różańcowej miał wpływ zwyczaj odmawiania przez zakonników psałterza. Nie wszyscy jednak posługiwali się łaciną, stąd zamiennie odmawiano określoną liczbę „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Pierwsze świadectwa takiej modlitwy sięgają VI wieku. Ogromne zasługi w jej propagowaniu mieli liczni papieże oraz kaznodziejski zakon dominikanów.

W święto NMP Królowej Polski, w kontekście wydarzeń historycznych i niekwestionowanej interwencji Maryi, ks. Górka przypomniał o nieustannej opiece Maryi, jaką Boża Rodzicielka otacza Polskę.

Ks. Prałat przytoczył też kilka epizodów z życia Dzieci Fatimskich, aby zachęcić do modlitwy i bezgranicznego zaufania Bogu. Podkreślił, że tylko Bóg nadaje sens życiu człowieka i napełnia serce pokojem. Wyraził nadzieję, że czas pandemii i związanego z nim oddzielenia od bezpośredniego uczestniczenia w sakramentach św. i sprawowanych obrzędach nie osłabi naszej wiary, a obudzi jeszcze większą tęsknotę za Bogiem i umocni wspólnotę Kościoła Powszechnego.


Po Mszy św. rozpoczęła się procesja fatimska. Figurę Matki Bożej nieśli strażacy oraz przedstawiciele Ludowego Zespołu „Gosprzydowianie”, relikwie Dzieci Fatimskich - Hubert, a Nikola i Marysia – złote róże – symbol niepowtarzalnej i niezniszczalnej miłości.

Ks. Prał. Józef Górka poprowadził rozważania i modlitwę różańcową – Tajemnice Radosne. W Ogrodzie Różańcowym poświęcił różaniec oplatający miejsce spotkania Anioła i Dzieci Fatimskich. W drodze powrotnej została odśpiewana Litania Loretańska.

Po powrocie do kościoła ks. Tadeusz Cetera, klęcząc przed ołtarzem z relikwiami i wizerunkiem Dzieci Fatimskich, odmówił modlitwę zawierzenia za przyczyną św. Hiacynty oraz św. Franciszka Marto. Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa nie było adoracji relikwii.

Błogosławieństwa uczestniczącym w nabożeństwie oraz łączącym się duchowo udzielił ks. Józef Górka, a na zakończenie został odśpiewany Apel Jasnogórski.

Zobacz również
Tarnowski Gość Niedzielny: Gosprzydowa. Lek z apteki Maryi
Tarnowski Gość Niedzielny: Nabożeństwo fatimskie w Gosprzydowej (galeria zdjęć)„Modlitwa, pokuta i umartwienia – są naszym ratunkiem i ocaleniem” (z pieśni maryjnej)

Na trudny czas pandemii koronawirusa Opatrzność dała nam świętych orędowników z Fatimy – relikwie rodzeństwa – św. Hiacynty i św. Franciszka Marto. Kawałek fatimskiej rzeczywistości, świadków objawień, posłusznych wezwaniu Maryi, danego światu przed stu laty.

Ubogie, słabe, nie zasługujące na uwagę materialistycznego świata– zostały wybrane przez Boga do niesienia światu orędzia fatimskiego. Bez wahania zgodziły się przyjąć cierpienie i ofiarować je za nawrócenie grzeszników. Podjęły też szczerą modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie. W duchu modlitwy, pokuty i umartwienia oddały swoje młode życie Bogu – Franciszek w wieku 11, Hiacynta w wieku 10 lat. Przyczyną ich śmierci była, zbierająca śmiertelne żniwo epidemia grypy zwanej hiszpanką.

Czy to zbieg okoliczności, czy wyraźny znak Matki Bożej, od czterech wieków szczególnie obecnej w Gosprzydowskiej Wspólnocie? Dziś, kiedy świat ogarnięty pandemią koronawirusa zatrzymał się w szalonym pędzie, jakby nie dowierzając że coś takiego mogło nastąpić, czy patrząc z lękiem w przyszłość, będziemy umieli zwrócić swoje serce ku Bogu, który „nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył”?

Relikwie św. Hiacynty i św. Franciszka zostały przed trzema miesiącami przywiezione przez ks. Proboszcza, który, wraz z przedstawicielami parafian, odbył pielgrzymkę do miejsca objawień Matki Bożej w Fatimie.

Darem parafian jest relikwiarz oraz kielich mszalny przywieziony z Portugalii.

Od trzech lat jest w naszej parafii figura Matki Bożej Fatimskiej, a na środku Ogrodu Różańcowego powstało miejsce spotkania Anioła i Dzieci Fatimskich. Figury ustawione na kamiennych postumentach zostały w ostatnim czasie uzupełnione imponujących rozmiarów różańcem, wykonanym z kamienia i drewna, z pięknym kamiennym krzyżem i wizerunkiem Chrystusa.

Zmieniła się też pokaźnych rozmiarów, żywa korona Maryi. Splatające się ze sobą szeregi czerwonych i zielonych berberysów wyraźnie kontrastują na tle białych kamieni rysujących wyraźny kształt korony – symbolu królowania w tym miejscu Najświętszej Panienki.

Ogród Różańcowy „Zawierzenia Maryi” to miejsce poświęcone i uświęcone wieloma nabożeństwami i procesjami. Oddzielone od drogi, wybudowaną w ostatnich dniach, stylową bramą zaprasza do modlitwy i kontemplacji. Dzięki nowoczesnemu systemowi nagłośnienia umożliwia uczestnictwo w nabożeństwach sprawowanych w kościele, a poprzez wygrywane melodie - rankiem wzywa do zawierzenia Bogu nowego dnia, w południe zaprasza do wspólnego wysławiania Maryi, a wieczorem do modlitwy różańcowej i dziękczynienia za przeżyty dzień.