Cud narodzin - Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły - 18.05.2020

„Ciąża jest zagrożona” – taką diagnozę usłyszała Emilia. „Nie ma szans na jej donoszenie, ani na urodzenie zdrowego dziecka.” Doktor zasugerował aborcję. Nie zgodził się też na prowadzenie tej ciąży.

Karol urodził się dzięki autentycznej i głębokiej wierze swoich rodziców – Emilii i Karola Wojtyłów, którzy Bogu powierzyli życie, mającego przyjść na świat, drugiego syna. Ku radości rodziców, zdrowy i silny narodził się 18 maja 1920 r. Po miesiącu obdarzony został łaską Chrztu Świętego.

Szybko musiał dorosnąć. Gdy miał 9 lat zmarła ukochana mama, a za 3 lata starszy brat Edmund. Najmłodszym synem troskliwie zaopiekował się ojciec. Atmosfera rodzinna, duch modlitwy, przykład pracowitości i sumienności, silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny przyszłego kapłana, biskupa, papieża.

Dziś dziękujemy Bogu za dar Świętego Jana Pawła II i Jego Rodziców, których proces beatyfikacyjny rozpoczął się 7 maja 2020 r.


Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II:

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.
Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…
Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
Pragnę przez Jezusa i Maryję
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.