Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi - 04.07.2020

Uchwyć się Maryi i szukaj schronienia w Jej Niepokalanym Sercu!

Szybko minął kolejny miesiąc i znów zgromadziliśmy się w pierwszą sobotę miesiąca na Eucharystii i Nabożeństwie Wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi. 4 lipca 2020 r. Wciąż w maskach zasłaniających usta i nos oraz z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, ale już bez ograniczeń ilościowych.


Najświętszą Ofiarę sprawowali: ks. Adrian Fyda, ks. Piotr Gwóźdź, ks. Piotr Pasek, oraz ks. Tadeusz Cetera. Rolę Dzieci Fatimskich przyjęły tym razem Emilka, Oliwka i Dawid.

W słowie powitania ks. Tadeusz Cetera podkreślił wielkie posłannictwo jakie Maryja przyjęła pod Krzyżem. Dana nam za Matkę otacza nas opieką i prowadzi do Jezusa najpewniejszą drogą. Jest z nami zawsze, a szczególnie wtedy, gdy dotyka nas zło, gdy serce przeszywa trwoga.

Ks. Proboszcz zachęcił, aby przez Maryję polecać Bogu sprawy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej oraz naszej Ojczyzny, w dobie kryzysu wiary, otwartej walki z Kościołem oraz zagrożenia wywołanego epidemią. Dziś mocno wybrzmiewa wołanie Maryi: Nawracajcie się! Pokutujcie! Odmawiajcie Różaniec!


W sposób szczególny powierzajmy Matce Bożej właściwy wybór Prezydenta, dla którego Bóg, Honor i Ojczyzna to wartości najważniejsze.

Ks. Proboszcz powitał zgromadzonych na sobotnim nabożeństwie parafian i gości oraz kapłanów, którzy przybyli do gosprzydowskiej świątyni, aby wspólnie się modlić i wynagradzać za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Podziękował ks. Adrianowi za przewodniczenie liturgii i i wygłoszenie Słowa Bożego.

W homilii ks. Adrian Fyda nawiązał do liturgii słowa z pierwszego czytania i z Ewangelii. Tak jak w raju Bóg pierwszy rozpoczął dialog z Adamem i Ewą, szukając drogi do serca zalęknionego po grzechu nieposłuszeństwa wobec Stwórcy, tak wciąż szuka drogi do naszych serc, gdy wypełni je grzech i ciemność.

Przywołując obrazy z Golgoty ks. Adrian podkreślił, że wolą Jezusa było, aby cały Kościół i wszyscy ludzie mieli w Jego Matce swoją Matkę. Dlatego słowa skierowane do Jana: „Oto Matka twoja” dotyczą także i nas, są aktualne i mają głębokie duchowe znaczenie. Maryja towarzyszyła wyszydzonemu, skatowanemu Synowi. Współcierpiała w bólu i umieraniu Syna Bożego, uczestnicząc w ten sposób w niepojętej miłości Boga do człowieka. Ks. Adrian zachęcił, aby przjąć Maryję do siebie, aby powierzyć Jej swoje życie i wraz z Nią podążać do Chrystusa.


Po Komunii św. ks. Adrian Fyda poprowadził rozważania i modlitwę różańcową. Modlitwa, blask świec i donośny śpiew „Ave Maryja” wypełniły Ogród Różańcowy i niosły się echem po spowitych siną mgłą pagórkach wznoszących się nad doliną Uszwicy.

Nabożeństwo zakończył Apel Jasnogórski i pielgrzymka ofiarna za ołtarz.