Pielgrzymka do Lipnicy – 14.07.2020

Święty Szymonie z Lipnicy (…)
Dziś w czasie epidemii koronawirusa
zwracamy się się do Ciebie
prosząc o ratunek naszych ciał i dusz. (…)
Niech Twoje wstawiennictwo uprosi
opanowanie epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie,
aby zakażenie ustało, chorzy do zdrowia powrócili,
a ci, co pomarli do nieba byli przez Ciebie wprowadzeni (…)”

Ponad 100 pielgrzymów z Gnojnika i Gosprzydowej wyruszyło do Lipnicy, aby uczcić św. Szymona i za jego wstawiennictwem upraszać potrzebne łaski.

Grupa z Gnojnika, wraz z ks. Proboszczem Marianem Zapiórem, ks. wikariuszem Markiem Lisem, ks. Józefem Mietłą, oraz bratem Andrzejem Boczarskim, po godzinnym marszu dotarła do gosprzydowskiego sanktuarium. Po chwili modlitwy przed obliczem Matki Bożej Gosprzydowskiej i krótkim odpoczynku, wzmocniona duchowo i liczebnie wspólnota wyruszyła w dalszą drogę. Radosny śpiew animowała grupa muzyczno – wokalna z Gnojnika dowodzona przez Ewę i Michała, modlitwę różańcową z rozważaniami prowadził br. Andrzej, o porządek i bezpieczeństwo dbali Sebastian i Patryk z Dębicy:)


Na końcu grupy kapłani: ks. Marek Lis z Gnojnika, ks. Adrian Fyda oraz ks. Tadeusz Cetera z Gosprzydowej służyli pielgrzymom z sakramentem pokuty.

Przy słonecznej pogodzie i w radosnej atmosferze szybko dotarliśmy do Lipnicy Murowanej, gdzie tradycyjnie, przed sanktuarium św. Szymona, powitał nas lipnicki Proboszcz – ks. Mariusz Jachymczak. Gospodarz miejsca zachęcił do modlitwy w kościele św. Szymona, a na Mszę św., ze względu na ograniczenia związane z epidemią, zaprosił do kościoła św. Andrzeja Apostoła.

Najświętszą Ofiarę sprawowało kilkunastu kapłanów, przewodniczył ks. Ryszard Kołodziej – proboszcz w Starym Wiśniczu, dziekan dekanatu Lipnickiego. Kazanie wygłosił o. Samuel Węgrzyn – bernardyn z klasztoru w Leżajsku.


Kaznodzieja przedstawił cel naszego pielgrzymowania po tej ziemi. Jest nim osiągnięcie wiecznego szczęścia. Z łaski Boga pielgrzymujemy dzisiaj po uświęconej ziemi życiem św. Szymona, św. Urszuli oraz bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Pielgrzymujemy w roku 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II – tego, który mówił, że święci nas zawstydzają. To zawstydzenie winno nas mobilizować. Przychodzimy tu, aby wspominać, jak 550 lat temu po tej ziemi chodził św. Szymon, by wspomnieć jego słowa, jego przykład i napomnienie: „czcij i kochaj Matkę Najświętszą”.

Młodzież w dekanacie lipnickim przyjęła sakrament bierzmowania tuż przed ogłoszeniem pandemii i nałożeniem ograniczeń. Dziś przychodzimy, by podziękować Bogu za dary Ducha świętego dla naszej młodzieży.

Przychodzimy do św. Szymona, by z nim iść do Chrystusowego ołtarza. By uświadomić sobie, co znaczy wewnętrzne bogactwo, co znaczy realizować wolę Boga, co znaczy czcić Maryję, co to znaczy żyć Bogiem i jak Boga uczynić fundamentem życia.


Papież Franciszek zachęcał wszystkich, byśmy wstali z wygodnej kanapy. Przybywając tutaj podjęliśmy to wyzwanie. Przez trud pielgrzymowania chcemy dokonać ożywienia naszej wiary, jak kiedyś dokonało się w życiu Szymona, w życiu apostołów, w życiu młodych, którzy przyjęli sakrament Ducha św. Skażeni grzechem pierworodnym jesteśmy słabi, upadamy, zasługujemy, jak apostołowie na Chrystusowe upomnienie.

Apostołowie umocnieni Duchem św., otworzyli drzwi wieczernika i z odwagą nieśli radosną nowinę o zbawieniu. Święci przyjęli Chrystusowe słowa: „Jeśli chcesz być moim uczniem – zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż” i wprowadzali je w życie.

Przywołując przykład apostołów oraz świętych o. Samuel pytał: Czy inwestujesz w relacje z Bogiem? Czy umiesz być konsekwentny w wierze, w poszukiwaniu Boga? Wiara to nie tylko wyznanie, że istnieje Bóg. To troska o żywą relację z Bogiem. Szukając Boga zabiegaj o Jego przychylność, jak zabiegasz o względy osoby, na której ci zależy.


Nie udawaj wiary, nie oszukuj, inwestuj w przyszłość na wieki. Wybieraj dobrze, ciągle i nieustannie. Ucz się prawdziwej miłości, bo Bóg jest twoją miłością.

Po Mszy św. uczestniczyliśmy w nowennie do św. Szymona z czytaniem próśb i podziękowań, a po nabożeństwie mieliśmy okazję posłuchać koncertu franciszkańskiego zespołu Fioretti z Krakowa.

O godz. 21 na apel Szymonowy zaprosił ks. Łukasz Mikoś.