Telegram do Parafian przed Misjami Świętymi

„W mocy Ducha Świętego żyć jak Maryja”, pod takim hasłem będziemy już niedługo przeżywać w naszej wspólnocie parafialnej Misje Święte, które będą kolejną okazją dla każdego z nas, by na nowo odkryć bliskość Boga i doświadczyć Jego miłości.

Zapraszam Was, abyśmy to zbawcze wydarzenie, wspólnie przeżyli jako czas szczególnej łaski, z nadzieją, że w naszym życiu we wszystkim będzie zwyciężała Miłość, a przez to Bóg będzie uwielbiony.

Misje to szczególne wezwanie Bożego Słowa do nawrócenia, do uporządkowania życia, ale też jest to okazja, by uchwycić się pomocnej dłoni Boga w naszych codziennych życiowych problemach. To kolejna szansa jaką daje nam Bóg, by mocą Słowa Bożego, wyzwolić się od grzechu i zła.

Duch Święty, poprzez Misje chce przeniknąć głębię naszej osobowości, umocnić władze duchowe człowieka: serce, wolę, rozum. Dlatego zwracam się do każdego z Was, zapraszając wszystkich: i tę cząstkę wierną, praktykującą, zgromadzoną przy Chrystusie, ale także tę grupę parafian obojętnych, nierzadko zbuntowanych, skrzywdzonych, nieszczęśliwych… Jakkolwiek toczy się wasze życie, zawsze pozostajecie przecież naszymi braćmi i siostrami w wierze, bliskimi memu sercu.

Celem Misji jest ponowne opowiedzenie się za Chrystusem, wybranie Chrystusa Jedynym moim Panem i Zbawicielem, by drogą naszego życia, była droga Ewangelii Chrystusowej i Wiary Świętej w Kościele Katolickim.

Mam nadzieję, że te misyjne dni, ich charakter i nabożeństwa, pomogą nam wszystkim odkryć wartość i piękno swojej wiary i powołania, a także przywrócą każdemu jego godność i swoje miejsce we wspólnocie, w rodzinie i w parafii.

Misje Święte to czas niezwykły, szczególnie uprzywilejowany. Czas w którym Bóg wzywa całą parafię do wspólnego poszukiwania i odkrywania Jego obecności. Tak jak Bóg posłużył się Maryją, by zanieść Dobra Nowinę w dom Elżbiety, tak posługuje się Misjonarzami, przychodzącymi w Jego imię, aby pomóc nam się odnaleźć w życiu.

Dziś Bóg pragnie na nowo wkroczyć w nasze życie. Przychodzi ukryty pod sercem Maryi – swojej pierwszej misjonarki. Przychodzi, abyśmy mogli na nowo doświadczyć Jego obecności. A To wkroczenie Boga w życie człowieka nazywamy MISJĄ.

Zatem pod szczególnym orędownictwem Maryi, spróbujmy otworzyć serca na Słowo Boga, które będzie głoszone w czasie Misji.

Czas, który nam pozostał do rozpoczęcia Misji Świętych, wykorzystajmy na modlitwę indywidualną, w rodzinach i we wspólnocie parafii. Proszę wszystkich Was o modlitwę, w intencji tego Bożego dzieła, które św. Jan Paweł II nazywa „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego”.

Módlmy się o łaski misyjne dla nas, o dobre przeżycie misji dla naszych rodzin, weźmy w duchową adopcję kogoś, kto szczególnie potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Prośmy Ducha Świętego, by wlał w serca wszystkich parafian pragnienie nieba i rozpalił Miłością, która pochodzi od samego Boga i potrafi obudzić nawet najbardziej obojętnego człowieka.

Proszę Cię też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

Zwracam się również z prośbą o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas dla Boga, by odnaleźć właściwą drogę w naszej pielgrzymce wiary.

Serdecznie zapraszam wszystkich: i tych, którzy regularnie praktykują, ale także tych, których wiara nieco osłabła, oraz tych, którzy zagubili drogę do Boga; do wzięcia udziału w Misjach Świętych, które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.

MISJE, to kolejna szansa, by doświadczyć Miłosierdzia Bożego. Nie warto tej szansy zmarnować. Nie wiem w jaki sposób dotarł do Ciebie ten list, ale jeżeli go czytasz, to wiedz, że serdecznie za Ciebie się modlę, kimkolwiek jesteś i serdecznie Cię zapraszam.

Jezus tęskni za Tobą i czeka na Ciebie!

Matko Boża Pani Gosprzydowska – módl się za nami.

Z darem modlitwy

Wasz Proboszcz
ks. Tadeusz Cetera

 

Program Misji Świętych: | wersja html | wersja pdf |