Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Trzeci dzień Misji Świętych - 01.09.2020

Bierzmowanie

W trzecim dniu Misji Parafialnych w sposób szczególny dziękowaliśmy Bogu za Sakrament Bierzmowania i modliliśmy się za kandydatów, którzy w najbliższą sobotę przyjmą ten Sakrament z rąk Biskupa Ordynariusza.

W nauce rekolekcyjnej o. Ignacy Kosmana wyjaśnił, jaka kim jest Duch Święty i jest Jego rola w naszym życiu.

Duch Święty jest Bogiem, Trzecią Osobą Boską. Działa w Kościele razem z Ojcem i Synem, jednocześnie objawia nam Zmartwychwstałego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a przez Niego objawia nam Ojca.


Nawiązując do opisu stworzenia świata w Księdze Rodzaju, o. Misjonarz przypomniał wersety świadczące o obecności Ducha Świętego: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.” I w innym miejscu: „Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia”.

Duch Święty Stworzyciel wyprowadza z chaosu, z ciemności, z bezładu. Wprowadza porządek, harmonię, spokój. Jest tchnieniem życia.

W wieczerniku Duch św. jest Parakletem. Umacnia zalęknionych apostołów, jest ich obrońcą, orędownikiem i pocieszycielem. Ubogaca ich darem języków, który posłuży jako narzędzie ewangelizacji.


O. Misjonarz podkreślił, że każdy z nas ma być na obraz Ducha Świętego pocieszycielem i wsparciem dla innych. Duch Święty uzdalnia nas do pocieszania, do podtrzymywania w innych nadziei. Człowiek umocniony przez Ducha Bożego jest wolny, radosny, spokojny. Promieniuje owocami Ducha Świętego, wśród których tradycja Kościoła wymienia: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

Owoce Ducha Świętego służą do tego, abyśmy w naszej codzienności, w naszych relacjach międzyludzkich, świadczyli o miłości Boga, nie tylko słowem, ale przede wszystkim życiem.

W tym dniu misyjnym Jezus zaprasza: „Weźmijcie Ducha Świętego. O. Misjonarz przywołał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Skoczowie w 1995 roku: „Bracia i Siostry! Czas próby polskich sumień trwa! Musicie być mocni w wierze! Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie. Dlatego wołamy: „Przybądź, Duchu Święty (…) Przyjdź, Światłości sumień! (…)”


Jakże bardzo aktualne są dziś te słowa, gdy wielu przywykło do ciemności i grzechu. Wprawdzie chodzimy do kościoła, korzystamy z sakramentu pokuty, ale nie poprawiamy się. Bywa, że nie wypełniamy wyznaczonej pokuty, milczymy w wielu Bożych sprawach, nie chcemy być posądzeni o przyjaźń z Chrystusem. Dlatego wołajmy dziś razem: przybądź Duchu Święty, umocnij naszą słabą wiarę, daj nam spokój i radość. Veni Sancte Spiritus!

Po Komunii św. uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie. W czasie adoracji kapłan udzielił błogosławieństwa indywidualnego, a następnie ogólnego, Najświętszym Sakramentem.