Przyjąć znaki świętości dane przez Boga. Zakończenie Misji Świętych – 06.09.2020

Jakże odmienną pogodą przywitał nas niedzielny poranek 6 września. Obfity deszcz odświeżył spaloną słońcem ziemię, znośniejsza stała się temperatura powietrza. I choć trzeba było skorzystać z parasola aby dojść do kościoła od samochodu, wszyscy dziękowali Bogu za deszcz.

Od samego rana w gosprzydowskiej świątyni Słowem Bożym posługiwał bp Ordynariusz Andrzej Jeż. Podczas Mszy św. o godz. 9:00 pobłogosławił Krzyż Misyjny, na którym umieszczono tabliczkę upamiętniającą Misje Święte 2020.


Uroczystą sumę celebrował Biskup Ordynariusz wraz z o. Ignacym Kosmaną oraz ks. Tadeuszem Ceterą. W liturgię włączyli się młodzi ludzie, którzy kilkanaście godzin wcześniej przyjęli Sakrament Bierzmowania.

Homilię wygłosił biskup Andrzej Jeż. Nawiązując do słów Ewangelii „gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”, nieco żartobliwie przypomniał, że nasza wspólnota liczy trochę więcej parafian, bo ok. 1080. Pasterz diecezji wyraził radość, że wspólnota rozwija się dynamicznie, nawet w trudnym okresie pandemii. Z uznaniem mówił o zrealizowanych przedsięwzięciach, które znakomicie wpisują się w krajobraz historyczny i kulturowy tej parafii, istniejącej już ponad 800 lat. „Cenne są inwestycje realizowane w parafialnym krajobrazie, zwłaszcza w miejscu, gdzie jest sanktuarium maryjne”. Ks. Biskup podkreślił, jak ważna jest hierarchia wartości, w której na najwyższym poziomie jest Bóg i Jego prawo. Docenił zaangażowanie i odwagę parafian, wspieranie duszpasterza, prostota i normalność w tej dziwnej rzeczywistości, pełniej ograniczeń i zakazów, zwłaszcza w obszarze życia Kościoła.


Ks. Biskup przypomniał, że promieniowanie macierzyństwa Maryi w tym miejscu jest cennym darem zarówno dla parafian, jak i dla pielgrzymów przybywających do gosprzydowskiego sanktuarium. Wielowiekowe trwanie katolickiej parafii, pomimo wielu historycznych zawieruch daje pewność, że Kościół przetrwa i nowe ideologie, które co rusz pojawiają się na horyzoncie świata, chwilę krzyczą, robią zamieszanie i szybko gasną. Wszak mamy skarb wiary. Mamy świadomość, że Bóg jest z nami, przez pokolenia i przychodzi do nas co dzień w Eucharystii.

Biskup Andrzej Jeż zauważył, że do kościoła przyszło dużo dzieci. Podkreślił, jak ważne jest wprowadzenie ich w życie religijne, w hierarchię wartości. Dobre wychowanie religijne jest szczepieniem ochronnym na całe życie. Nie możemy inwestować tylko w zabezpieczenie ekonomiczne, w wykształcenie dziecka. Słabe wychowanie religijne zubaża dziecko.


Czesław Miłosz w traktacie teologicznym zapisał, że największą zbrodnią jest odebranie człowiekowi wiary. Jeżeli brak nam głębokiej wiary, życie może nas zniszczyć.

Ks. Biskup zachęcił, żebyśmy to dziedzictwo wiary, któremu na imię Gosprzydowa, przyjęli, abyśmy je przekazali następnym pokoleniom. Niech po tej drodze prowadzi was Matka Boża Gosprzydowska – życzył ks. Biskup.

Po modlitwie wiernych z darami ofiarnymi do ołtarza przybyli: dzieci I – komunijne, przedstawiciele bierzmowanych, DSM, LSO oraz rodzice.


Po Mszy św. przedstawicielka parafii – Dorota Kurek – w imieniu wspólnoty wypowiedziała słowa wdzięczności pod adresem ks. Biskupa. Kwiaty na ręce dostojnego gościa złożył przewodniczący Rady Parafialnej, Rafał Mróz, przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas oraz młodzieży [pełny tekst podziękowań].

Z kolei Dorota Kurek złożyła podziękowane o. Ignacemu Kosmanie, który podjął się trudu wygłoszenia Misji Parafialnych [pełny tekst podziękowań].

Wdzięczność ks. Biskupowi i o. Ignacemu wypowiedział również ks. Tadeusz Cetera.

Po zakończeniu Mszy św. i błogosławieństwie ogólnym ks. Biskup pobłogosławił indywidualnie dzieci.