Spotkanie Biskupa Ordynariusza z grupami parafialnymi – 06.09.2020

Ważnym punktem wizytacji kanonicznej jest spotkanie z grupami działającymi w parafii. W sobotę 5 września bp Andrzej Jeż spotkał się z młodzieżą – Liturgiczną Służbą Ołtarza, Dziewczęcą Służbą Maryjną oraz Grupą Apostolską.

Z dorosłymi zaangażowanymi w grupach parafialnych ks. Biskup rozmawiał w niedzielę 6 września. W spotkaniu uczestniczyli również: o. Ignacy Kosmana OFM conv., diakon Jan Kurek, dyrektor szkoły p. Tadeusz Kowalczyk oraz nauczycielka – p. Małgorzata Jarosińska Dubiel. Po wspólnej modlitwie i posiłku bp Andrzej Jeż wyjaśnił, na czym polega wizytacja.

To wieloetapowa, szeroka kontrola, obejmująca funkcjonowanie parafii, stan dóbr parafialnych, katechizację, dokumentację. Ostatnim etapem jest obecność Pasterza Diecezji w parafii, połączona z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania młodzieży.

W efekcie w parafii pozostanie dekret wizytacyjny, zawierający szczegółowe informacje o parafii, wnioski i rekomendacje.


Ks. Biskup przedstawił zadania współczesnego Kościoła. Zwracając się do uczestników spotkania zachęcił do poważnego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej, do odpowiedzialności za Kościół Powszechny, w trwający w naszej diecezji V Synod Diecezji Tarnowskiej. Wyraził zadowolenie ze stanu i kondycji parafii. Pogratulował ks. Tadeuszowi Ceterze inicjatywy i realizacji zadań ewangelizacyjnych oraz zaangażowania parafian w życie wspólnoty. Zachęcił do połączenia sił w realizowaniu tak wspaniałych, ważnych zadań, jakimi są budowa Ogrodu Różańcowego, Góry Przemienienia czy planowana budowa kaplicy cmentarnej.

Z kolei ks. Biskup poprosił zebranych o przedstawienie grup, podejmowanych zadań, efektów, sukcesów, napotykanych problemów. Z zainteresowaniem pytał o życie w parafii, źródła utrzymania rodzin, problem emigracji zarobkowej, kondycję rodzin oraz miejscowej szkoły.

Uczestnicy spotkania wypowiadali się na wskazane tematy, podkreślając wielkie ożywienie wspólnoty i jej zintegrowanie w pracy i w modlitwie. Podziękowali ks. Biskupowi za skierowanie do naszej parafii duszpasterza pełnego pomysłów, energii i determinacji w ich realizacji. Kaplana szczerze oddanego służbie Bogu i powierzonej mu wspólnocie.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Biskupa.