Święto Podwyższenia Krzyża - 14.09.2020

„Krzyż znaczy:
miłość jest silniejsza
od zemsty i nienawiści”
św. Jan Paweł II

Święto Podwyższenia Krzyża związane jest z odnalezieniem relikwii Krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Od śmierci Pana Jezusa na Golgocie Krzyż stał się symbolem najwyższej miłości i ofiary.

Nabożeństwa ku czci Krzyża sięgają początków chrześcijaństwa, a na czele czcicieli Krzyża stoi św. Paweł Apostoł. Daje temu wyraz w wielu listach pisanych do pierwszych gmin chrześcijańskich. “Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2); “Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Ga 2,19).


Szczególnym nabożeństwem do św, Krzyża wyróżniał się św. Jan Paweł II, który mówił: Krzyż nie jest znakiem śmierci, ale życia; nie rozczarowania, ale nadziei; nie klęski, ale zwycięstwa.

14 września uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo poprowadził ks. Tadeusz Cetera.

We wprowadzeniu do nabożeństwa Drogi Krzyżowej ks. Proboszcz przypomniał, że tegoroczny Wielki Post był zupełnie inny, niż zwykle. Nagle przyszedł czas, gdy w pewnym sensie zabrakło nam Boga, bo z powodu ograniczeń wprowadzonych dla naszego dobra, nie mogliśmy spotykać się z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Nie mogliśmy przejść wielkopostnym szlakiem nawrócenia wiodącym do Paschy.


Teraz, gdy złagodzone przepisy pozwalają nam powrócić do normalnych praktyk chrześcijańskich, chcemy, uczestnicząc w tej Drodze Krzyżowej rozpalać swoją tęsknotę za Eucharystią.

Rozważając stacje Męki Pańskiej podążaliśmy na Górę Przemienienia, gosprzydowską Górę Krzyży, gdzie przed dziesięcioma dniami zanieśliśmy zrobione własnoręcznie krzyże.

Z pokorą, pragniemy przytulić się do Chrystusowego Krzyża, jedynej naszej nadziei w zetknięciu ze złem, cierpieniem i śmiercią.

Przy Krzyżu Niepodległości ks. Proboszcz pobłogosławił uczestników nabożeństwa i podziękował za wspólną modlitwę.

Tekst rozważania Drogi Krzyżowej: Wielka Tajemnica Wiary.