Październik – miesiąc Maryjny

Jesienny miesiąc październik kieruje nasze myśli ku Maryi. Na modlitwie różańcowej gromadzimy się codziennie w kościele. Przez ręce Matki Najświętszej powierzamy Bogu nasze rodziny i wspólnoty. Powierzamy nasze życie z jego radościami, okresami świetlanymi i trudnymi. W Różańcu szukamy umocnienia i oparcia. Rozważając życie Chrystusa i Maryi dostrzegamy podobieństwo z naszym życiem. Doświadczamy bliskości Świętej Rodziny, przybliżamy się do tajemnicy zbawienia.

Dla wszystkich, którzy później wracają ze szkoły czy z pracy, ks. Proboszcz zaproponował modlitewne spotkania w Ogrodzie Różańcowym „Zawierzenia Maryi”.

Pomysł okazał się trafiony. Do Ogrodu Różańcowego na godzinę 19:00 przychodzimy chętnie i licznie. Gromadzi się tu codziennie kilkadziesiąt osób. Przychodzą całe rodziny – rodzice z dziećmi, dziadkowie, młodzież. Pielgrzymując ścieżkami różańcowymi, patrzymy na obrazy z życia Jezusa i Maryi, doświadczamy wspólnoty modlitwy i niezwykłej atmosfery tego miejsca.

Przestrzeń, wolność, bliskość nieba…

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
módl się za nami grzesznymi...