Totus Tuus – XX Dzień Papieski - 11.10.2020

11 października obchodziliśmy XX Dzień Papieski. W naszej parafii upamiętniony renowacją „Krzyża Papieskiego”, tematyczną homilią, modlitwą za wstawiennictwem Świętego Papieża oraz śpiewem ulubionej pieśni „Pan kiedyś stanął nad brzegiem”.

Polski Papież zapisał się na stałe w pamięci wszystkich, którzy mieli szczęście żyć w okresie Jego pontyfikatu. I choć minęło już 15 lat od śmierci Jana Pawła II, wciąż żywe są obrazy z Jego spotkań z rodakami. Wciąż brzmią w uszach wygłoszone homilie, dialogi prowadzone z młodzieżą, wypowiadane z bólem, pełne miłości upomnienia i prośby.


„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On «wyzwala» człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest «największa», która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.
Jan Paweł II, Kraków 1979 r.