Różaniec przy krzyżu u pp. Miterów – 11.10.2020

Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. (…) Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.
Jan Paweł II, 1978

Chłodna, deszczowa aura nie zniechęciła do przyjścia na modlitwę różańcową. Przy krzyżu przydrożnym w przysiółku „Wieś od Lipnicy” zgromadziło się kilkadziesiąt osób.

Różaniec z rozważaniami prowadzili mieszkańcy tej części wioski.

Po modlitwie ks. Proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa. Licznej gromadce dzieci rozdał naklejki, które systematycznie naklejane na planszy, utworzą obraz przedstawiający Dzieci Fatimskie.

Ks. Proboszcz podziękował za liczny udział w różańcu. Przypomniał o codziennej modlitwie różańcowej w kościele oraz w Ogrodzie Różańcowym i zaprosił na spotkanie w przyszłą niedzielę przy Krzyżu Papieskim.