Modlitewne spotkanie z wicedyrektorem Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie – 14.10.2020

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” Mt 28, 19–20

„Do szerzenia Dobrej Nowiny powołani jesteśmy wszyscy. Musimy jednak pamiętać, że Ewangelizację trzeba zacząć od siebie, od swojego serca” – przekonywał ks. Stanisław Wojdak – wicedyrektor Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który odwiedził naszą parafię 14 października 2020 r. Ks. Stanisław przez osiem lat pracował na misjach w Republice Środkowej Afryki. Obecnie jest ojcem duchownym księży tarnowskich wyjeżdżających na misje, prowadzi Papieskie Dzieła Misyjne, organizuje staże misyjne dla kleryków.


W homilii podczas wieczornej Mszy św. ks. Misjonarz podziękował ks. Proboszczowi za zaproszenie do wspólnoty. Za wspólną Eucharystię i modlitwę za przyczyną Maryi, za Jej szkołę wiary, nadziei i miłości.

Wyjaśnił, że odwiedzając parafie prowadzi edukację misyjną, a przede wszystkim wyraża wspólnotom wdzięczność za dobre serce okazywane misjom. Podkreślił, że bardzo ważna jest modlitwa w intencji misjonarzy, potrzebne jest też wsparcie materialne oraz współpraca z dziełami misyjnymi prowadzonymi w diecezji.

Ks. Misjonarz opowiedział o realiach pracy w krajach misyjnych, o potrzebach i wielkim zaangażowaniu osób duchownych oraz świeckich w działalność misyjną prowadzoną na trzech kontynentach – w Afryce, Ameryce Południowej oraz w Azji. I choć nie jest to zadanie łatwe, wciąż są chętni do wyjazdu na misje. W dalekich, ubogich krajach misjonarze realizują swoje powołanie, często narażając swoje życie, opowiadają ludziom o Jezusie. Siły do pracy dodaje im świadomość, że Pan Bóg nie zostawia samymi tych, których posyła.


Praca misyjna to nie tylko głoszenie Ewangelii. To przede wszystkim próba zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzi. Najpierw potrzeba ich nakarmić, nauczyć zawodu, wyleczyć, zadbać o higienę. Dzięki przekazywanym środkom budowane są w krajach misyjnych studnie, szkoły, szpitale, przytułki, sierocińce. Ludzie z radością i ufnością gromadzą się wokół swoich dobrodziejów, czują się przy nich bezpieczniej, z radością słuchają o Jezusie i z przekonaniem powtarzają: „kocham Jezusa”. Licznie uczestniczą we Mszach św., swoją radość i wiarę wyrażają tańcem i śpiewem. Dynamicznie rozwijające się wspólnoty wypracowują nową rzeczywistość, łatwiejszą, przemyślaną, zorganizowaną, pomagając sobie nawzajem. Na misje wyjeżdżają nie tylko księża i zakonnice. Pracę misyjną prowadzą również ludzie świeccy – lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, studenci, klerycy.

Ks. Dyrektor zachęcił do podejmowania współpracy i wspierania inicjatyw misyjnych. Najbardziej powszechną jest Dzieło Pomocy Dzieciom i Kolędnicy Misyjni. Ale możemy również włączyć się w inne formy pomocy oraz w formację misyjną, która jest systematycznie prowadzona w parafiach oraz w ośrodku misyjnym w Czchowie. Na staże misyjne regularnie wyjeżdżają klerycy. Wielu z nich po przyjęciu święceń kapłańskich decyduje się na pracę w kraju misyjnym.


Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Różaniec. Rozważania i modlitwę prowadziła klasa siódma. Po błogosławieństwie ks. Misjonarz przedstawił krótki film o pracy na misjach, zrealizowany we współpracy z klerykami odbywającymi staż.

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował ks. Stanisławowi Wojdakowi za przybycie do naszej parafii oraz za interesujące przedstawienie tematyki misyjnej. Zapewnił o modlitwie oraz o włączaniu się w inicjatywy wspierające misje.