Odpust ku czci Św. Urszuli, Patronki Parafii – 18.10.2020

Święta Urszulo – Orędowniczko
Świętych, panieńskich zastępów!
Ty nam bądź wzorem, Ty przewodniczką
w drodze zbawiennych postępów.

Jesienna pogoda towarzyszyła nam podczas odpustu ku czci św. Urszuli z Towarzyszkami. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, inaczej niż zwykle wyglądała nasza parafialna uroczystość. Nieobecni byli kapłani, którzy zwykle przyjeżdżali do Gosprzydowej, mniej było pielgrzymów. Nie zawiedli kramarze, którzy ustawili swoje stoiska na parkingu przy kościele i swoją obecnością informowali, że w parafii obchodzą odpust.


„Tę uroczystość miał sprawować nieżyjący już dzisiaj ks. Józef Górka z Poręby Spytkowskiej. Gdy miesiąc temu, podczas wrześniowego odpustu, poprosiłem Go o przewodniczenie Mszy św. odpustowej i poświęcenie tablicy pamiątkowej ks. Edwarda Szczurka, ks. Prałat uśmiechnął się i swoim łagodnym głosem odpowiedział: chętnie – jak Pan Bóg pozwoli” - tak rozpoczął homilię ks. Tadeusz Cetera, celebrujący sumę odpustową. „Swoją dyspozycyjność ks. Józef podporządkował Bogu. Tak, jak całą kapłańską posługę, z której również nasza wspólnota często korzystała.”

Nawiązując do czytań liturgicznych ks. Proboszcz podkreślił, że jest jeden Bóg, któremu należy być posłusznym, oddawać Mu cześć i żyć według Bożej woli.


Jezus, odpowiadając na pytanie faryzeuszy „czy należy płacić podatki?” zdemaskował ich obłudę i zakłamanie, a jednocześnie podał fundamentalną zasadę regulującą relacje między wiarą a polityką: trzeba respektować ludzkie prawa i obowiązki, ale najpierw trzeba być wiernym Bogu. Ks. T. Cetera przypomniał, że człowiek został ukształtowany na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego umysł, wola, serce i sumienie człowieka mają nieustannie ukazywać Boga i Bożą rzeczywistość na ziemi. „My chrześcijanie mamy obowiązek protestować, gdy władza świecka próbuje zająć miejsce Boga. Po Jego stronie mamy stanąć, Bogu zaufać, oddać swoje serce, duszę, całe nasze siły”.

W tym kontekście Ks. Proboszcz przedstawił postać Patronki naszej parafii – św. Urszuli. Podkreślił, że Jej życie podporządkowane było Bogu, a priorytetem głoszenie Ewangelii i wierność Bożym Przykazaniom.


Ks. Proboszcz przypomniał również osobę zmarłego przed ośmiu laty ks. Edwarda Szczurka, długoletniego proboszcza w Gosprzydowej. Przybliżył życiorys ks. Kanonika oraz Jego kapłańską posługę. Przywołał chwile radosne dla całej parafii, gdy ks. Kan. organizował prymicje ośmiu rodaków – ks. Edwarda Włodarczyka, o. Józefa Bakalarza, o. Jerzego Bakalarza, ks. Michała Machała, o. Romana Bakalarza, ks. Marka Prusa, ks. Pawła Machała oraz ks. Piotra Paska.

Podkreślił zaangażowanie ks. Edwarda Szczurka w szerzenie kultu Matki Bożej Gosprzydowskiej, wielką dbałość o piękno liturgii i śpiew kościelny. Dziś z wdzięcznością patrzymy na Jego życie i wierną służbę, którą pełnił jako proboszcz przez 29 lat, a później jako emeryt przez 12 lat.


Po Komunii św. ks. Tadeusz Cetera dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej, która została umieszczona w prezbiterium, obok tablicy ks. Kan. Stanisława Kłóska. P. Organista zaintonował ulubioną pieśń ks. E. Szczurka „Na skrzydłach modlitwy swe dusze Ci ślemy”.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe nie było procesji wokół kościoła. Po Mszy św. uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu i w modlitwie różańcowej.

Zobacz również artykuł w Tarmowskim Gościu Niedzielnym: Gosprzydowa. Pół życia księdza