Różaniec przy Krzyżu Papieskim – 18.10.2020

Niedzielne popołudnie znów przyprowadziło wielu na modlitwę różańcową do przydrożnego znaku pobożności ludu. Tym razem zgromadziliśmy się przy odnowionym niedawno Krzyżu Papieskim nad ławą. Rozważając Tajemnice Chwalebne, polecaliśmy Bogu sprawy osobiste, rodzinne, wspólnoty parafialnej, ojczyzny i świata. Po Różańcu odśpiewaliśmy ulubioną pieśń św. Jana Pawła II, a następnie ks. Tadeusz Cetera udzielił zebranym błogosławieństwa.


Ks. Proboszcz przypomniał dzień śmierci św. Jana Pawła II. Podzielił się osobistym doświadczeniem, jakie przeżył wówczas jako młody kapłan: „Byłem wtedy w Łagiewnikach. Ludzie spontanicznie gromadzili się w świątyniach i na placach, wspólnie modlili się, płakali, wyrażali Bogu wdzięczność za dar niezwykłego papieża. Tłumnie przyjechali też do Łagiewnik. Modlili się na różańcu, odmawiali koronkę do Bożego Miłosierdzia, uczestniczyli we Mszy św. Poruszeni tym wydarzeniem przystępowali do sakramentu pokuty, nieraz po wielu latach. Było to niezwykłe działanie Bożej łaski w duszach ludzi.”

Warto w tym miejscu przypomnieć historię krzyża „nad ławą”. Starsi pamiętają ciemną sylwetkę krzyża, spróchniałego, pochylonego, stojącego na rozstaju dróg, naprzeciw wylotu kładki łączącej brzegi Uszwicy.

Wzniesiony jako misyjny, pierwotnie stał przy kościele. Na obecne miejsce został przeniesiony w 1969 roku. W 1997 roku, podczas powodzi, gdy poziom wody sięgał powyżej barierek na ławie, krzyż został wraz z warstwą błota zerwany i przewrócony. Rękami poczciwych parafian wbity w ziemię, mocno sfatygowany, krótszy o spróchniałą, zniszczoną dolną część, przez następne kilka lat pozdrawiał wszystkich, którzy tą drogą podążali do kościoła, do pracy, do szkoły, do autobusu.


W 2005 roku pojawiła się inicjatywa odnowienia zniszczonego przez czas i warunki atmosferyczne krzyża. W pierwszą sobotę kwietnia 2005 roku, w przededniu niedzieli Miłosierdzia Bożego, kilkunastu parafian pracowało przy ustawieniu krzyża na przygotowanym wcześniej fundamencie. Był to dzień, kiedy oczy świata zwrócone były na Watykan, gdzie swoje ostatnie chwile na tej ziemi przeżywał Ojciec Święty Jan Paweł II. Wieczorem tego dnia o godzinie 21:37 Jan Paweł II odszedł do „Domu Ojca”. Na pamiątkę tego wydarzenia, krzyż nad ławą nazwano „Krzyżem Papieskim”. Wyrzeźbiono też daty: 1969 2005 oraz umieszczono mosiężną tabliczkę z napisem:

„Amen. Krzyż ustawiono dn. 2 kwietnia 2005 r.
w dniu śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II”

Poświęcenia nowego krzyża dokonał ks. Tadeusz Świderski podczas procesji w czasie Dni Krzyżowych 4 maja 2005 r.

Po 15 latach, w październiku 2020 r., w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, krzyż został gruntownie odrestaurowany.