Zaśpiewaj i ty Niepodległej – 11 listopada 2020

W listopadzie 1918 roku Polska, po 123 latach niewoli, po 123 latach niebytu na mapie Europy, ponownie zaistniała jako państwo, ojczyzna wielomilionowego narodu.

Niepodległość kraju to bezcenna wartość. Wiedzieli o tym nasi przodkowie, którzy stawiali zaborcom czynny opór. Wobec bezwzględnej polityki ukierunkowanej na zniszczenie ducha narodu, przelewali krew w powstaniach, potajemnie uczyli języka polskiego i historii, przekazywali nowym pokoleniom wiarę, przywiązanie do narodowej kultury i tradycji.

Ks. Piotr Ciszek – gosprzydowski proboszcz w latach 1876 – 1916, wytrwale ożywiał ducha narodowego, organizował odczyty i rocznice patriotyczne. Wraz z zaangażowanymi parafianami doprowadził do założenia szkoły. Dążył do tego, aby edukacją objąć wszystkie dzieci. Powtarzał często: „Polska będzie! Ja jej nie doczekam, ale wy doczekacie”…

Dziś mamy Niepodległą. To normalna rzeczywistość, zastana w momencie urodzenia przez kolejne pokolenia. Dla wielu nic nadzwyczajnego. Tak jest i tak ma być. Cieszymy się wolnością i dobrobytem.

Pamiętać jednak musimy, że wolność to bezcenna wartość i łatwo ją utracić. Niekoniecznie w drodze zaborów, zajęcia przez inne państwo, agresji najeźdźcy. Wolność tracimy negując Boga i Jego przykazania, zapominając o wartościach stanowiących dziedzictwo narodu, podejmując nieodpowiedzialne decyzje, stojąc bezczynnie wobec zła, dając się manipulować.

Przypomnijmy sobie słowa Świętego naszych czasów, Wielkiego naszego Rodaka – św. Jana Pawła II, który z miłością przestrzegał, że „wolność narodu jest rzeczywistością dynamiczną, nietrwałą ulegającą zmianom i związaną z kondycją ducha narodu. Wolność swą naród może umacniać, ugruntowywać albo ją utracić. Nie dzieje się to zazwyczaj z dnia na dzień. To jest proces, który narasta powoli. Albo naród miłuje Ojczyznę, ceni sobie wolność i czyni wszystko, by ją zachować, albo zapomina o Ojczyźnie, lekceważy wolność i marnotrawi wysiłek i ofiary wielu pokoleń.”

Święty Papież nawoływał: „Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości".

Na konkurs „Zaśpiewaj i ty Niepodległej”, uczniowie naszej podstawówki - Julka, Oliwia i Bartek - przygotowali teledysk. Niech będzie on uroczystym akcentem w tym szczególnym dla naszej Ojczyzny dniu.