Zakończenie Starego Roku - 31.12.2020

Koniec roku skłania do refleksji, podsumowań, bilansów dotyczących minionego okresu, zaplanowanych i wykonanych zadań, zobowiązań, postanowień; zdarzeń zaplanowanych, a także tych, które przyszły niespodziewanie, nieoczekiwanie. Modlitwa, dziękczynienie, uwielbienie, zawierzenie – to nasz wielki przywilej, realizowany we wspólnocie parafialnej.

I pięknie jest, gdy możemy naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość złożyć w ręce kochającego Ojca, przez ręce Niebieskiej Matki; nasze radości i smutki, nasze plany, nadzieje, obawy. Gdy nasze serca i myśli kierujemy ku Bogu, gdy w świątyni parafialnej kończymy Stary i rozpoczynamy Nowy Rok uczestnicząc w Eucharystii, trwając na adoracji Najświętszego Sakramentu. A jest to możliwe dzięki posłudze jaką spełnia w parafii Proboszcz – szafarz sakramentów świętych, głosiciel Słowa Bożego, katecheta i przewodnik.

W sprawozdaniu za rok 2020 ks. Tadeusz Cetera podkreślił dwa ważne wydarzenia duchowe, a mianowicie Misje Parafialne oraz wizytację kanoniczną. Regularnie sprawowane były pierwszosobotnie nabożeństwa wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. W czasie wrześniowego odpustu wspólnota świętowała uroczyście jubileusz 40-lecia kapłaństwa o. Romana Bakalarza. Do parafii sprowadzono relikwie Dzieci Fatimskich – Św. Hiacynty i Św. Franciszka oraz św. Maksymiliana Kolbego. Zostały one uroczyście wprowadzone i znalazły swoje miejsce w specjalnych szafkach w prezbiterium kościoła. Z Fatimy przywieziono również relikwiarz oraz kielich do sprawowania Eucharystii.

Z inicjatywy ks. Proboszcza i parafian została wykonana tablica wdzięczności poświęcona pamięci ks. Kan. Edwarda Szczurka.


Sakrament Chrztu św. przyjęło 12 dzieci – 9 chłopców i 3 dziewczynki. 10 dzieci przystąpiło do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. Sakrament Bierzmowania przyjęło z rąk Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża 14 młodych ludzi. 7 par zawarło związek małżeński w naszym kościele, w sumie wygłoszono 9 zapowiedzi przedślubnych. Do wieczności odeszło 19 osób, w tej liczbie 8 mężczyzn i 11 kobiet.

Ks. Proboszcz przypomniał, że większość zamawianych przy okazji pogrzebu Mszy św. przekazuje do odprawienia zakonnikom, misjonarzom i kapłanom nie pracującym duszpastersko, aby jak najszybciej służyć modlitwą duszom potrzebującym takiej pomocy. Tylko intencje od najbliższej rodziny stara się odprawić w kościele parafialnym.

Mimo ogólnej stagnacji spowodowanej pandemią coronavirusa, udało się wykonać wiele poważnych zadań inwestycyjnych. do których należą:

W związku z nowymi przepisami zaistniała konieczność wykonania pewnych zadań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego. Zostały zamontowane w kościele hydranty ppoż. a od strony wschodniej wykonano drogę dojazdową dla służb pożarowych.


Miejscowy stolarz wykonał szafę na szaty liturgiczne do zakrystii i szafki na relikwiarze. Odnowiono również krzyż misyjny na placu kościelnym, a także krzyż nad ławą. Rozpoczęto remont stodoły parafialnej, przygotowano szałas pasterski z piecem chlebowym, kuchennym i z grillem.

Ks. Proboszcz podziękował za zaangażowanie i ofiarność parafian, dzięki którym można było zrealizować tak wiele zadań. Słowa wdzięczności ks. Tadeusz Cetera skierował do osób wspomagających codzienne funkcjonowanie parafii – p. Barbary Goleniec – zakrystianki, p. Józefa Tobiasza – grabarza, p. Marcina Świerczka – organisty, Ewy Prus – kronikarki, redaktorki artykułów prasowych i internetowych, Zbigniewa Kornasia – webmastera strony www parafii, Parafialnemu Zespołowi Synodalnemu, Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii, Radzie Duszpasterskiej, Ministrantom i Lektorom, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Parafialnemu Oddziałowi Caritas. Podziękował również druhom OSP, Ludowemu Zespołowi „Gosprzydowianie” oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. Członkowie tych organizacji włączają się w upiększanie liturgii podczas uroczystości i świąt oraz procesji fatimskich, a także w różne zadania wspomagające funkcjonowanie parafii i realizowane dzieła.

Szczególnym zapleczem duchowym wspólnoty są róże różańcowe. Ks. Proboszcz podziękował za codzienną modlitwę, za prowadzenie różańca w każdą środę oraz aktywne włączanie się w uroczystości parafialne i nabożeństwa fatimskie. Poprosił, aby systematycznie uzupełniać te modlitewne wspólnoty, zapowiedział utworzenie dziecięcych kół różańcowych.


Duszpasterz wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że znaczny odsetek mieszkańców stoi z boku, nie interesuje się rozwojem wspólnoty, nie dba o życie duchowe własne i swojej rodziny, zaniedbuje praktyki religijne, natomiast w życie parafii włączają się ciągle te same osoby, ciągle te same osoby czują się odpowiedzialne, wspierają modlitwą, pracą i finansowo. Smutkiem napawa fakt, że w pierwszopiątkowych adoracjach Najświętszego Sakramentu uczestniczą nieliczni, są też osoby, które w ogóle nie korzystają z sakramentów św., ze sprawowanych w kościele nabożeństw stałych i nowych propozycji. Wielu parafian nie czuje odpowiedzialności za dobro wspólne – nie dokładają swojej cegiełki do ofiar na utrzymanie cmentarza czy prace przy obiektach parafialnych. Beztrosko podchodzimy do sprawy segregowania śmieci na cmentarzu oraz zabierania ich do swoich kontenerów, zwłaszcza szkła i plastiku. Stąd ogromne ilości śmieci, za wywóz których płacimy ogromne sumy, znacznie przewyższające należności za ogrzewanie kościoła.

Ks. Proboszcz wyraził nadzieję, że wszyscy włączymy się w planowaną budowę kaplicy cmentarnej, wspierając to dzieło systematycznymi ofiarami, modlitwą i pracą własnych rąk. To inwestycja kosztowna i nie może być realizowana tylko przez część parafian, skoro każdy z tego miejsca wcześniej czy później będzie korzystał.

W nadchodzącym czasie będziemy kontynuować budowę kapliczek w Ogrodzie Różańcowym oraz Drogi Krzyżowej na Górze Przemienienia. Jak tylko zostanie skompletowana dokumentacja i wymagane pozwolenia, rozpoczniemy budowę kaplicy cmentarnej i ścieżek procesyjnych.

Planujemy wymienić pokrycie dachowe na stodole, a w pomieszczeniu dawnej stajni przygotować sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowe. Bardzo pilnym zadaniem jest też wymiana przeciekającego dachu na garażu parafialnym.

Ksiądz Proboszcz podziękował jeszcze raz wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają powstałe obiekty, sponsorują kapliczki różańcowe oraz stacje Drogi Krzyżowej. To wyraz naszej wiary, egzamin, który zdajemy celująco. Podziękował osobom prywatnym oraz firmom, które regularnie pomagają, ofiarując swoją pracę oraz pieniądze, a także wykonując prace fachowe i pomocnicze.


Zachęcił do zaangażowania w sprawy duchowe i materialne parafii. Niech jednoczy nas wspólnota modlitwy i pracy na rzecz tego środowiska. Korzystajmy jak najczęściej z daru Eucharystii, z sakramentu pokuty, z nabożeństw sprawowanych w naszym kościele.

Podążajmy wspólnie drogami naszej duchowej wędrówki. Starajmy się zdawać codziennie egzamin z miłości względem Boga i bliźniego, co otworzy nam drogę do wiecznego zbawienia.

Adorując Najświętszy Sakrament dziękowaliśmy za otrzymane łaski, uwielbialiśmy Boga w Trójcy Jedynego, przepraszaliśmy za popełnione grzechy i zaniedbania. Nabożeństwo zakończył śpiew „Te Deum Laudamus”, a następnie procesja dziękczynno – błagalna za ołtarz.