Awans naszego Rodaka ks. dra Piotra Paska

Na początku lutego, najmłodszy z naszych Rodaków – ks. dr Piotr Pasek, przyjął obowiązki Diecezjalnego Konserwatora Zabytków. Zastąpił na tym stanowisku ks. dra Piotra Drewniaka, który został proboszczem parafii w Łososinie Dolnej.

Ks. Piotrowi gratulujemy i życzymy wielu sil i zdrowia w pełnieniu obu odpowiedzialnych i zaszczytnych funkcji – Dyrektora Muzeum Diecezjalnego oraz Diecezjalnego Konserwatora Zabytków w Tarnowie.

Szczęść Boże!