Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - 11.02.2021

XXIX Światowy Dzień Chorego

Cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych braci Moich najmniejszych
Mnieście uczynili (Mt 25,40)

Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem, aby dostrzec jak zmienia się model życia, jak łatwo zachodnie wzory przyjmują się na polskim gruncie. Następuje osłabienie więzi rodzinnych. Ludzie czynni zawodowo większość czasu spędzają w zakładach pracy. Błyskawicznie ich zadania przejmują instytucje – żłobki, przedszkola, szkoły, a w odniesieniu do ludzi starych – szpitale i domy opieki. Te ostatnie, zamknięte dla odwiedzających z powodu pandemii, są często miejscem samotnego odchodzenia do wieczności, bez możliwości spotkania z najbliższymi, bez pożegnania.

Dlatego tak ważne są dni takie jak dziś, kiedy w relacji do Boga odnosimy swoje życie, pragnienia i postępowanie. Kiedy w Bogu znajdujemy klucz do zrozumienia sensu naszego życia tu na ziemi, siłę do niesienia krzyża cierpienia i nadzieję życia wiecznego.


Ojciec Święty Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego wyraził szczególną bliskość wobec chorych i tych, którzy się nimi opiekują w rodzinach, wspólnotach i w domach opieki. Doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie potrzebę drugiego człowieka. Dlatego tak ważna jest służba czyli troska o osoby słabe w naszych rodzinach, wspólnotach, w społeczeństwie.

Papież podkreślił, że społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską.


W przeddzień wspomnienia NMP z Lourdes przedstawicielki Parafialnego Oddziału Caritas prowadziły różaniec w intencji chorych. Ks. Proboszcz polecał w modlitwach nowennowych ludzi chorych, starych, samotnych, a także służby medyczne, opiekunów i wolontariuszy. Matce Bożej Gosprzydowskiej powierzał chorych z naszej parafii – tych, których odwiedza w pierwsze piątki miesiąca, jak i tych, którzy przy sprzyjających warunkach, korzystając z pomocy rodzin, uczestniczą w niedzielnej Mszy św. Podziękował za opiekę oraz za dbałość o sferę fizyczną jak i duchową. Zachęcił do towarzyszenia im modlitwą, a także swoją życzliwą obecnością i wyrozumiałą służbą.