Środa Popielcowa - 17.02.2021

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Wielki Post dla człowieka wiary jest okresem powrotu do miłości Boga. Uczestnicząc w liturgii Środy Popielcowej odpowiedzieliśmy na zaproszenie Boga do ponownego wyboru dobra i prawdy, do zerwania z grzechem, nałogiem, złymi przyzwyczajeniami. Poprzez symboliczne posypanie głów popiołem ks. Tadeusz Cetera zachęcił do modlitwy, szczerej pokuty i nawrócenia.

W homilii ks. Proboszcz wyjaśnił czym jest nawrócenie. To zwrot człowieka od upodobania w grzechu i powrót do Boga. Aby mogło nastąpić nawrócenie potrzebna jest wiara i świadomość, że nie jest ona zasługą człowieka, tylko darem Boga.

Nawiązując do słów Ewangelii ks. Proboszcz podkreślił, że uczynki pobożne mają nas przybliżyć do miłującego Ojca. Za o. Ranierem Cantalamessą podkreślił, że na krzyżu dokonało się najwyższe objawienie miłości Boga, a Wielki Post to czas na spotkanie Boga, na zauważenie Go. To czas rozpoznawania i przyjmowania woli Ojca, dyskretnej pomocy bliźnim i szczerej modlitwy. Uczynki miłosierne czynione na pokaz, nie są miłe Bogu.


Warto i trzeba podejmować dobre postanowienia, a mają one sens wtedy, gdy ich przestrzeganie staje się czytelnym świadectwem zaufania do Boga oraz otwarcia na Jego odnawiającą moc. Dobre postanowienia to skuteczny sposób na rozwijanie miłości i wyzwolenie serca przez wyzbycie się złudzenia samowystarczalności.

Pójście za Chrystusem i wyznawanie Go wymaga odwagi, szczególnie dzisiaj, gdy do głosu dochodzą ideologie, które godząc w podstawy moralności, łamią ład ustanowiony przez Boga. Wcześniej czy później, już bez żadnych skrupułów, takie ideologie obracają się przeciw człowiekowi, usiłując w nim zniszczyć obraz i podobieństwo Stwórcy oraz podeptać jego godność i go sobie podporządkować. Im silniejsze ataki na Krzyż, tym mocniejszy musi być odpór ze strony wszystkich, dla których Krzyż jest znakiem zbawienia i dowodem Bożego panowania nad grzechem i śmiercią.

Ks. Proboszcz zaprosił do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, zachęcił do skorzystania z podarowanego nam czasu, z daru Bożego Miłosierdzia. Przypomniał, że dla osób chorych i starszych prowadzone są transmisje nabożeństw w radiu i telewizji, Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii zawożą Pana Jezusa do domów, a w pierwszy piątek kapłan służy chorym z sakramentalną spowiedzią.