Rekolekcje Wielkopostne. Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa - 07.03.2021

Panie, dobrowolnie poddałeś się szyderstwu i wzgardzie. Pomóż nam, abyśmy nie sprzymierzali się z tymi, którzy patrzą z góry na słabych i cierpiących. Pomóż nam rozpoznać Twoją twarz w uniżonych i odrzuconych. Obyśmy nigdy nie tracili ducha, gdy zmierzymy się ze wzgardą tego świata, który ośmiesza nasze posłuszeństwo Twej woli. Poniosłeś swój własny Krzyż i prosisz nas, abyśmy poszli za Tobą tą drogą (por. Mt 10, 38). Pomóż nam podjąć Krzyż i nie odrzucać go. Obyśmy nigdy nie narzekali ani nie zniechęcali się próbami życia. Pomóż nam iść ścieżką miłości i, poddając się jej wymogom, odnaleźć prawdziwą radość.
Modlitwa Benedykta XVI

W czasie Gorzkich Żali w niedzielę 7 marca kazanie pasyjne wygłosił o. Zbigniew Bruzi CSsR. Rekolekcjonista na przykładach pokazał jak bardzo świat zdominowany jest prawem zadośćuczynienia za wyrządzone człowiekowi krzywdy. Skrzywdzeni chcemy osądzać, oskarżać, egzekwować, domagamy się sprawiedliwości.


Rozważając mękę Pana Jezusa stajemy przed Kimś, kto dokonał największego, najdoskonalszego zadośćuczynienia za nasze przewinienia. Jezus z miłości do nas przyjął cierpienie i śmierć na krzyżu. Tylko miłość może naprawić szkody wyrządzone przez grzech.

Nawiązując do historii Zacheusza o. Zbigniew podkreślił, że to Jezus przyszedł do Jerycha. To Jezus podszedł do grzesznika, aby okazać mu swoją miłość. Dotknięcie miłości Boga, przyjęcie jej przez człowieka powoduje zmianę jego życia. Zacheusz naprawia popełnione zło, wynagradza wyrządzone krzywdy.

W tym kontekście Rekolekcjonista zapytał: Jakiego zadośćuczynienia potrzeba, aby wynagrodzić grzechy przeciwko życiu, profanacji kościołów, Eucharystii? Zło krzyczy, wdziera się w różne dziedziny naszego życia. Niszczy człowieka i powoduje cierpienie.

Wielki Post niech będzie czasem refleksji. Niech Pan Bóg da nam łaskę nawrócenia – życzył o. Bruzi.


Po Gorzkich Żalach udaliśmy się w procesji na Górę Przemienienia. Uczestnicy nieśli drewniane krzyże. O. Zbigniew Bruzi prowadził rozważania Drogi Krzyżowej. Rekolekcjonista zachęcił do refleksji i odpowiedzi na pytania: Dlaczego przychodzę na Eucharystię? W jakim celu gromadzę się na jakimkolwiek spotkaniu? Czyje zaproszenie jest dla mnie najważniejsze? Słowo – „zgromadzeni” wybrzmiało przy każdej stacji.

Zgromadzeni, by:


XV stacji Drogi Krzyżowej - od Skazania na śmierć do Zmartwychwstania, na której Jezus spotkał ludzi okrutnych, zaślepionych nienawiścią, zalęknionych, pełnych ironii, ale też czułych, życzliwych, płaczących, współczujących. Krzyże przyniesione w rękach i na ramionach zostały na Górze Krzyży.

O. Rekolekcjonista pobłogosławił zebranych.

Ks. Proboszcz podziękował za obecność na modlitwie i zaprosił do korzystania z rekolekcji, z podarowanego nam czasu nawrócenia.