Czym jest Święta Wieczerza? Trzeci dzień rekolekcji - 09.03.2021

Msza Święta zawiera tyle tajemnic,
ile kropli wody znajduje się w oceanie,
cząstek atomu w ziemi
i gwiazd na firmamencie.
Św. Bonawentura

W trzecim dniu rekolekcji wielkopostnych o. Misjonarz wyjaśniał, czym jest Święta Wieczerza. Dobrze znamy jej przebieg, potrafimy odpowiadać kapłanowi sprawującemu liturgię, wiemy jaką postawę przyjąć. Czy jednak wiemy, czym jest Msza Święta w swej istocie?

Odpowiadając na to pytanie o. Zbigniew Bruzi podkreślił, że Eucharystia jest uobecnieniem Misterium Paschalnego, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Msza Św. jest prezentem, przygotowanym specjalnie dla mnie. Jest znakiem pojednania.


Aby dobrze przeżyć Eucharystię musimy być pojednani ze sobą, nie chować gniewu i urazy do bliźnich. „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim!”

Święta Wieczerza jest rozmową z Bogiem, słuchaniem Bożego Słowa i odpowiadaniem na nie. Jest złożeniem darów. Ofiarujmy wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. Oddajmy nasze dobre uczynki, prace, umartwienia, cierpienia, nasze plany i obawy, ale również grzechy i niedoskonałości. Składajmy w ofierze naszych bliźnich. Pamiętajmy, że najbardziej miłym darem jest posłuszeństwo Panu Bogu.


Eucharystia jest spożywaniem pokarmu, który daje życie wieczne. „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.”

Najświętsza Ofiara to najwspanialsze dziękczynienie jakie możemy złożyć Bogu za wszystkie dary. Dziękujmy Bogu za życie, za to, że jesteśmy dziećmi Kościoła świętego, za odkupienie rodzaju ludzkiego na drzewie Krzyża.

O. Zbigniew Bruzi życzył, abyśmy z radością przyjmowali zaproszenie do uczestnictwa w Eucharystii. Aby była Ona dla nas umocnieniem w doczesnym życiu. Aby ubogacała nas duchowo i przybliżała do Niebieskiej Ojczyzny.