Obdarowani na Eucharystii. Czwarty dzień rekolekcji – 10.03.2021

Czwarty dzień rekolekcji to równocześnie dzień spowiedzi świętej. Przez posługę kapłanów każdy mógł skorzystać z daru Bożego Miłosierdzia.

W nauce rekolekcyjnej o. Zbigniew Bruzi uświadomił uczestnikom, jak wielkim darem jest Eucharystia. Uczestnicząc we Mszy świętej otrzymujemy obfitość Bożych darów:


Bóg nieustannie nas zaprasza i czeka na naszą odpowiedź. Przychodząc na Mszę św. odpowiadamy na Boże zaproszenie, zaspokajamy tęsknotę serca głodnego Eucharystii. Dochowujemy wierności Bogu. Uczymy się swoje życie składać w ofierze Stwórcy i drugiemu człowiekowi. Gdy uwolnimy się od chęci gromadzenia, zagarniania dla siebie wszelkich dóbr, zaczniemy prawdziwie żyć. Prawdziwe życie jest tylko wtedy, gdy składam je w darze dla innych.

Maryja została nam dana za Matkę, gdy Jezus wypowiedział z krzyża słowa: „Oto Matka Twoja”. Boża Rodzicielka jest z nami w naszych radościach i smutkach. Wciąż wskazuje na Jezusa i prowadzi nas do Niego. Rekolekcjonista zachęcił do poświęcenia się Matce Bożej. Do czerpania z Maryi wzoru wierności, wdzięczności i zaufania Bogu.


Błogosławieństwo, jakiego kapłan udziela w imię Trójcy Przenajświętszej umacnia nas i uzdalnia do podążania Bożymi ścieżkami. Jest darem, który zanosimy do swoich domów, szkół, zakładów pracy.

Po zakończeniu Mszy św. o. Zbigniew Bruzi, jak co dzień zachęcił do przeczytania fragmentu Ewangelii. Podziękował parafianom za obecność na naukach rekolekcyjnych, za przykład żywej wiary, za modlitwę i wszelką życzliwość.

Wyraził wdzięczność ks. Proboszczowi za zaproszenie do parafii, przykład kapłańskiego życia i służby oraz za staropolską gościnność. Obdarowując obrazkami ze srebrnego jubileuszu kapłaństwa o. Zbigniew poprosił o życzliwe zachowanie w pamięci i modlitwę. Zapewnił o wdzięcznej pamięci przed obrazem Tuchowskiej Pani.


Ks. Tadeusz Cetera wyraził radość, że rekolekcje zaplanowane przed rokiem, odwołane z powodu pandemii, odbyły się. Podziękował o. Zbigniewowi za prosty, a zarazem głęboki przekaz najważniejszych prawd wiary. Za odkrycie na nowo i uświadomienie wartości Eucharystii, przez który otrzymujemy od Boga niezliczone dary.

Jako wyraz wdzięczności Młodzież z Grupy Apostolskiej przekazała na ręce o. Zbigniewa kompozycję roślin z akcentami wielkanocnymi.

Na zakończenie o. Zbigniew Bruzi poprowadził modlitwy dla uzyskania odpustu zupełnego oraz udzielił zebranym błogosławieństwa.