Pierwsza Komunia Święta – 03.05.2021

Cóż ja dam Tobie, Jezu mój
chcę ofiarować zapał swój
Bym zawsze pełnił wolę Twą
Zachował czystą duszę mą

W święto Matki Bożej Królowej Polski uczniowie klasy 3 przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej. Szczęśliwie, mimo pandemii, udało się dotrzymać tradycyjnego terminu majowego.

Na początku rodzice poprosili Ks. Proboszcza o udzielenie dzieciom Komunii św. Świadomi doniosłości wydarzenia zapewnili o dobrym przygotowaniu w zakresie wiedzy religijnej, zasad wiary oraz wielkim pragnieniu przyjęcia Pana Jezusa do serca oczyszczonego w sakramencie pokuty. Rodzice i dzieci włączyli się czynnie w liturgię.


W homilii ks. Tadeusz Cetera mówił o wielkim darze włączenia do wspólnoty Kościoła, jaki dzieci otrzymały na chrzcie św. Wiara to największy skarb, który trzeba pielęgnować i umacniać. Dziś jest taka chwila umocnienia poprzez pełne zjednoczenie z Chrystusem w Komunii świętej. Nawiązując do dnia pierwszej spowiedzi świętej ks. Proboszcz życzył, aby dzieci dbały o czystość serc, aby rozwijały przyjaźń z Jezusem poprzez częste przyjmowanie Go w Komunii św. Podziękował rodzicom za odpowiedzialne wychowanie w wierze, za modlitewny klimat w domach rodzinnych oraz przykład życia. Zachęcił do korzystania z wzoru świętej Rodziny, do pełnego zaufania Bogu i wypełniania Jego woli – jak Maryja i św. Józef.

Po modlitwie wiernych dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i złożyły w wazonie białe lilie – symbol czystości serca oraz dary ofiarne: kwiaty, wodę, wino, hostie, świece.

Uczestnicząc w pełni w liturgii Eucharystii, Natalia, Wiktoria, Wiktor, Rafał, Artur, Tomek i Bartek przyjęli do swego serca Pana Jezusa. W osobistym spotkaniu z najlepszym Przyjacielem towarzyszyli im rodzice.


Kocham Cię Jezu i dziękuję za ten dzień pełen słońca w mojej duszy… - po Komunii św. słowa miłości i wdzięczności wypowiedziały dzieci.

Kwiaty i podziękowania złożyły również na ręce rodziców, ks. Proboszcza oraz P. Wychowawczyni.

Na zakończenie ks. Proboszcz poświęcił obrazki pamiątkowe i rozdał je dzieciom, a następnie udzielił wszystkim błogosławieństwa. Zachęcił do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, szczególnie w okresie białego tygodnia. Uroczystość zakończył hymn „My chcemy Boga”