Odpust na Rotowskim – NMP Wspomożenia Wiernych - 23.05.2021

Pochodzący z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy ks. Piotr Gwóźdź celebrował Mszę św. odpustową w kaplicy na Rotowskim. Mimo deszczowej pogody na Eucharystię przybyli nie tylko mieszkańcy tego przysiółka, ale też innych, odległych zakątków wioski. Witając pielgrzymów ks. Tadeusz Cetera podkreślił szczególny wydźwięk uroczystości Zesłania Ducha Świętego, którą dziś obchodzimy. Podziękował za świadectwo wiary, liczną obecność w kaplicy NMP Wspomożenia Wiernych i zaprosił do wspólnej modlitwy.


W homilii ks. Piotr Gwóźdź mówił o Maryi, która we wspólnocie Kościoła zajmuje uprzywilejowane miejsce. Matka Boża jest wzorem modlącego się Kościoła. Była nim już w chwili Zwiastowania, gdy z wiarą i ufnością przyjęła Boże Słowo i wypełniała je w swoim życiu. Maryja Dziewica była godna przyjąć i urodzić Bożego Syna. Wraz ze św. Józefem wychowywała Boże Dziecię, chroniąc je przed niebezpieczeństwami, wiernie i dyskretnie towarzysząc w życiu Chrystusa Zbawiciela. Obecna pod Krzyżem przyjęła testament swojego Syna, jest z nami na co dzień i wspiera nas w pielgrzymce wiary. Maryja – Matka Kościoła jest blisko ludzi wierzących. W licznych objawieniach zwraca się do swoich dzieci, udziela rad i wskazówek, upomina i uczy jak żyć.

Najpiękniejszym darem dla nas jest to, że Maryja nie zakończyła swojej misji wraz z Wniebowzięciem, ale jest z nami ciągle, wstawia się za nami u Boga i pomaga w dążeniu do zbawienia.

Nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego ks. Piotr przypomniał, że Duch Święty umacnia w wierze i mądrości wszystkich, którzy chcą przyjąć Jego dary. Duch Święty sprawił, że w Maryi zjednoczyła się cała ludzkość, by pozostać w komunii z Chrystusem i z Bogiem Ojcem.


Dziś dziękujemy Bogu za dary, którymi nas wspomaga – za ofiarę Syna Jezusa Chrystusa, za Ducha Świętego, który napełnia mądrością, męstwem, pobożnością, bojaźnią Bożą, rozwija cnoty i podtrzymuje w życiu moralnym. Uwielbiamy Boga za dar Matki, Wspomożycielki Wiernych.

Nabożeństwo majowe poprowadził ks. Piotr Gwóźdź, na zakończenie którego udzielił zebranym błogosławieństwa. Ks. Proboszcz podziękował ks. Piotrowi za przyjęcie zaproszenia, celebrę Mszy św. i dar Bożego Słowa. Wyraził wdzięczność pod adresem mieszkańców Rotowskiego za opiekę nad kaplicą, a szczególnie za codzienną modlitwę i śpiew Litanii Loretańskiej.