Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – 05.06.2021

Po deszczowym i burzowym dniu nastał spokojny wieczór pierwszej soboty czerwca. O 19:00 jak zwykle w pierwszą sobotę rozpoczęło się Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Przewodniczył ks. Jan Kudłacz – emerytowany Proboszcz z Uszwi, obchodzący 45 rocznicę święceń kapłańskich. Najświętszą Ofiarę celebrowali wraz z ks. Janem Kudłaczem ks. Adrian Fyda z Bochni, ks. Jan Kurek – neoprezbiter z Poręby Spytkowskiej oraz ks. Tadeusz Cetera.

Witając parafian, pielgrzymów i kapłanów ks. Proboszcz złożył życzenia ks. Jubilatowi z Uszwi oraz ks. Prymicjantowi z Poręby Spytkowskiej, a przedstawiciele młodzieży z Grupy Apostolskiej przekazali bukiety kwiatów.


W homilii ks. Jan Kudłacz mówił o powołaniu człowieka do życia w wiecznej szczęśliwości z Bogiem w niebie. Świadomość życia wiecznego wpływa decydująco na kształt życia, na podejmowane wybory i postępowanie zgodne z Bożymi przykazaniami. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J 3, 16) Do człowieka należy wybór – życie wieczne, albo wieczne potępienie.

Bóg, Stwórca wszechświata, napominał i wychowywał lud „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 2) Chrystus przygotował Apostołów do głoszenia Ewangelii. Dziś to zadanie spełnia Kościół - Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski.

Wielkim darem dla nas jest Maryja, Boża i nasza Matka. Ona przychodzi na ziemię, aby przemawiać do swoich dzieci. Orędzia Matki Bożej w Lourdes, La Salette, Fatimie wciąż wzywają do opamiętania, do nawrócenia i pokuty.


Dziś, gdy zło zdaje się zwyciężać, w świecie relatywizmu, otwartej walki z Kościołem, deprecjonowania autorytetów, niszczenia rodziny, Maryja wzywa w Medjugorie: „Wróćcie do Boga, bo On jest miłością i wzywa, abym was prowadziła do zbawienia”. Dziś, gdy czujemy się jak biblijny Dawid wobec Goliata, Maryja daje nam pięć duchowych kamieni do walki z grzechem, ze złem i zniechęceniem. Są to:

  1. Eucharystia – to żywy Jezus obecny pod postaciami chleba i wina. To sakrament zbawienia, który pomaga pokonać grzech i słabość. Szatan nie ma dostępu do nas, gdy mamy Jezusa w sercu.
  2. Spowiedź Święta – przez ten sakrament odzyskujemy równowagę ducha. Spowiedź przywraca radość serca i przyjaźń z Bogiem.
  3. Słowo Boże – ma moc uzdrawiania i prowadzenia. Jest światłem życia, przemawia do serca, jest spotkaniem z samym Bogiem.
  4. Post – to wyrzeczenie. Pomaga wzrastać w pokorze, pokonywać słabość i wewnętrzny nieporządek.
  5. Różaniec – uczy pokory, cierpliwości, skupienia. Jest modlitwą, przed którą drży piekło. Rozważając tajemnice różańcowe razem z Maryją kontemplujemy życie Jezusa.

Maryja pragnie ocalenia każdej duszy. Wzywa do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Ona towarzyszy nam i prowadzi do Jezusa. Jak w Kanie Galilejskiej zaprasza do pełnienia Jego woli: „Uczyńcie wszystko co wam powie Syn.”

Po Mszy Świętej modlitwę różańcową i procesję światła do ogrodu „Zawierzenia Maryi” poprowadził ks. Jan Kudłacz. Relikwie Dzieci Fatimskich i św. Maksymiliana nieśli: Liliana, Ola, Dawid i Hubert, a figurę Matki Bożej Fatimskiej przedstawiciele róż różańcowych i młodzieży. Po powrocie do kościoła został odśpiewany Apel Jasnogórski. Ks. Jan Kudłacz udzielił zebranym błogosławieństwa. Nabożeństwo zakończyła pielgrzymka dziękczynno - błagalna za ołtarz.